ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
MATURA 2018
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 

WSPÓŁPRACA

              

                     

LICZNIK ODWIEDZIN

 Statystyki

Zbiórka zużytych telefonów

Przypominamy o organizowanej w naszej szkole zbiórce zużytych telefonów komórkowych.

Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożeniem dla środowiska naturalnego,  zawierają metale ciężkie; między innymi kadm i ołów. Wyrzucony telefon komórkowy może zatruć wodę i glebę. Obok portierni przy głównym wejściu do szkoły znajduje się pudełko, do którego można wrzucić zużyty telefon.

Zebrane telefony zostaną odebrane przez przedsiębiorstwo, profesjonalnie zajmujące się ich recyklingiem.

Autor: alipinska 2017-09-14

Rajd rowerowy

29 września organizowany będzie rajd rowerowy do Wierzchosławic,który obejmuje przejazd rowerami do Wierzchosławic, ognisko, spacer ścieżką przyrodniczą, oraz gry i zabawy ruchowe, wszystkich chętnych zachęcamy do udziału i jak najszybszego zapisu u M. Świątek, M. Klich, oraz T. Hutniczak.
ze sportowym pozdrowieniem
zespół wychowania fizycznego
Autor: grzegorzg 2017-09-11

UWAGA! Plan lekcji

Informujemy, że z dniem 11 września 2017 r. nastapi korekta planu lekcji. Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Autor: grzegorzg 2017-09-08

Olimpiada biologiczna!

Wszyscy zainteresowani udziałem w olimpiadzie biologicznej proszeni sią o kontakt z p. Marią Kowalską do dn. 20.09.2017 r. Więcej informacji na stronie: http://www.olimpbiol.pl

 

Autor: grzegorzg 2017-09-08

Konkursy

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursach/ olimpiadach przedmiotowych z geografii lub przedsiębiorczości, ekonomii, proszeni są o zgłoszeni się do p.Moniki Kosteckiej do dnia 22 września 2017 r. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminami poszczególnych konkursów zamieszczonymi na stronach: 

1. Olimpiada Przedsiębiorczości - www.olimpiada.edu.pl 


2. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej- www.owe.pte.pl 


3. Olimpiada Geograficzna - www.olimpiadageograficzna.edu.pl 


4.
Małopolski Konkurs Wiedzy o Republice Słowackiej

www.geografia.up.krakow.plhttp://geografia.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2014/12/Regulamin-Konkursu-Wiedzy-o-Republice-S%C5%82owackiej.pdf, 

Przypominamy, że 29 września upływa termin zgłoszeń do konkursu - Tarnowska Innowacja 2017 – informacje dostępne na stronie - http://www.tarnow.pl/Biznes/Tarnowska-Innowacja-2017;

Autor: alipinska 2017-09-08

Kiermasz podręczników.

W dniach od 5 do 9 września 2017 r. w naszej szkole odbędzie się kiermasz podręczników.

Zainteresowanych sprzedażą prosimy o dostarczanie książek do pomieszczenia obok biblioteki ( II piętro) na długiej przerwie 5 września ( wtorek) i 7 września (środa). Każda książka musi mieć naniesione ołówkiem nazwisko właściciela oraz żądaną cenę. Wszyscy sprzedający muszą dostarczyć także spis książek  ( KARTKA A-4), w którym należy umieścić:

       imię i nazwisko właściciela, klasę

       tytuł oraz cenę przy każdym podręczniku.

 Przyjmowane będą wyłącznie podręczniki do liecum!

Sprzedaż książek odbędzie się 7 – 8 września 2017  w godzinach od 9:00 do 14:00.

                                                                           Samorząd uczniowski.

Autor: alipinska 2017-09-04

UWAGA!

Na stronie szkoły został opublikowany plan lekcji na rok szkolny 2017/18. Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z rozkładem zajęć.

Autor: grzegorzg 2017-09-02

Pomoc o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Pomoc materialna o charakterze socjalnym to: 

 1. Stypendia szkolne. 
 2. Zasiłki szkolne przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendium szkolne

 • może otrzymać uczeń mieszkający na terenie miasta Tarnowa
 •  dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł netto
 • stypendium przyznawane jest na wniosek: 
  • rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego
  • pełnoletniego ucznia (rodzic może złożyć wniosek, lecz musi mieć pełnomocnictwo ucznia)
  • dyrektora szkoły

Termin składania wniosków : wnioski można składać do 15 września 2017 r.

Zasiłek szkolny

 • udzielany jest z tytułu trudnej sytuacji materialnej wynikającej z zajścia zdarzenia losowego (ciężka choroba w rodzinie, śmierć, wypadek)
 • wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.  

W razie pytań proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym. 

Anna Zygucka

DOKUMENTY: 

 

Autor: grzegorzg 2017-09-01
Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta