ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
MATURA 2018
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 

WSPÓŁPRACA

              

                     

LICZNIK ODWIEDZIN

 Statystyki

Gimnazjum

Patron gimnazjum

Św. Kinga urodziła się 4 marca 1243 r. W Esztergom jako córka węgierskiego króla Beli IV z dynastii Arpadów. Do piątego roku życia przebywała w domu rodzinnym. W tym czasie na dworze Arpadów przebywała księżna Piastówna Salomea jako żona brata węgierskiego Kolomana. Widząc dzieciństwo Kingi, jej szlachetny charakter i niezwykłe cnoty przewidziała jakim błogosławieństwem dla Polski może stać się młodziutka Kinga. Salomea przywiozła Kingę do Polski jako pięcioletnie dziecko. W Wojniczu królewna została zaręczona z księciem Sandomierskim Bolesławem synem Leszka Białego. Wychowaniem Kingi zajęła się matka Bolesława - Grzymisława, która, jak pamiętamy, była fundatorką kościółka drewnianego w Bochni. Z powodu najazdów tatarskich rodzina książęca chroni się na Morawach, skąd wraca w 1243 r. Po niezwykle trudnej tułaczce cała rodzina wraca do Krakowa. Trwają też w tym czasie walki między Piastami o tron w Krakowie. Zwycięstwo odnoszą zwolennicy Bolesława i Grzymisławy. Kraków jest zrujnowany i dlatego rodzina zamieszkała w Nowym Korczynie i stąd kieruje odbudową stolicy. Bolesław uzyskał prawo do tytułu księcia krakowsko - sandomierskiego.

LOGO GIMNAZJUM

Autorką projektu jest uczennica klasy 3ag Skarlet Góra

 

 

MYP - Middle Years Programme

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 otwiera klasę gimnazjalną z programem MYP tj. Middle Years Programme w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy Pani Dyrektor mgr Haliny Pasternak i we współpracy z Gronem Pedagogicznym. Szkoła będzie starać się o nadanie tytułu szkoły kandydackiej, a następnie o akredytację organizacji IB. 

MYP to program czteroletni obejmujący trzy lata gimnazjum oraz pierwszą klasę liceum tzw. klasę pre-IB, który umożliwia uczniom kontynuację nauki w klasie IB oraz zapewnia ciągłość przygotowania do programu Matury Międzynarodowej. Uczniowie mogą kontynuować naukę w polskim liceum i przygotowywać się do polskiej matury. 

 

MYP nie skupia się na konkretnym systemie czy programie nauczania, ale jego celem nadrzędnym jest rozwój uczniów. MYP dopuszcza narodowy program nauczania, a uczniowie po ukończeniu trzech lat gimnazjum zdają polski egzamin gimnazjalny.  Jest to poszerzenie polskiej podstawy programowej gimnazjum dwujęzycznego oraz klasy pre-IB liceum o treści zalecane w Middle Years Programme. Ponadto, jest to nauczanie holistyczne, kładące nacisk na rozwijanie świadomości międzykulturowej, komunikacji, odpowiedzialności uczniów za własną naukę, krytyczne myślenia oraz poszukiwania i badania związków miedzy dziedzinami wiedzy. 

 

MYP to osiem grup przedmiotowych, a wszystkie polskie przedmioty należą do tych grup. Przedmioty w większości będą nauczane dwujęzycznie, czyli z wykorzystaniem języka angielskiego.  Uczniowie zdają polski egzamin gimnazjalny. Możliwe jest również zdawanie zewnętrznie ocenianego egzaminu MYP. Decyzję o zdawaniu egzaminu lub poprzestaniu na polskim egzaminie gimnazjalnym podejmuje szkoła. 

Ponadto, uczniowie przygotowują indywidulanie projekt edukacyjny w języku angielskim pod kierunkiem nauczyciela, który stanowi swoiste podsumowanie nauki w MYP. Temat projektu uczeń wybiera sam i jest on zgodny z jego zainteresowaniami czy pasjami. Może nim być np. eksperyment naukowy, praca twórcza, przedsięwzięcie biznesowe czy utwór literacki. Uczniowie gimnazjum będą brać czynny udział w działaniach wolontariatu jako niezbędnego składnika MYP.

 

MYP skupia się na nauczaniu praktycznym poprzez wykonywanie prac badawczych, eksperymentów, a ponadto korelacji międzyprzedmiotowej.

KONKURS MŁODZIEŻOWYCH DEBAT OBYWATELSKICH

Wydarzenie objęte patronatem honorowym 

Prezydenta Tarnowa Pana Romana Ciepieli

Małopolskiego Kuratora Oświaty  

oraz patronatem medialnym RDN Małopolska 

i Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego TEMI.

 


21 marca 2018 roku, w Pałacu Młodzieży odbyła się ostatnia debata w stylu oxfordzkim, kończąca rozgrywki międzyszkolne w trzeciej edycji  Konkursu Młodzieżowych Debat Obywatelskich, którego organizatorem jest Gimnazjum Dwujęzyczne.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Aleksandra Kubisztal – instruktor ds. edukacji Biura Wystaw Artystycznych.
 • mł. asp. Michał Frużyński –  z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.
 • p. Dawid Mik – prezes Fundacji Impuls Rozwoju,  członek "Rady Dziecii Młodzieży RP” przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Marszałkiem debaty był p. Andrzej Król, a funkcję Sekretarza sprawowała p. Aleksandra Sęk. Nad przebiegiem debaty czuwała Ekspert, p. Danuta Ciszek.

W roli propozycji, argumentując tezę Warto w życiu podejmować ryzyko, wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej  nr 14. Natomiast w opozycji swoje argumenty przedstawiali uczniowie klas gimnazjalnych  XXI LO Sportowego.Pojedynek na słowa wygrała drużyna propozycji. 
Członkowie obu drużyn, w swoich wystąpieniach, pokazali umiejętność pracy w zespole oraz wykazali się zdolnością budowania argumentacji i swobodą podczas wypowiedzi. Uczestnikom debaty, a szczególnie zwycięzcom GRATULUJEMY!!! 
Po podsumowaniu wyników wszystkich rozegranych debat, wyłoniliśmy drużyny, które zmierzą się w rozrywce finałowej. Są to gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej nr 24 oraz uczniowie Gimnazjum w Skrzyszowie. Debata finałowa odbędzie się 16 maja w Sali Lustrzanej.

„Miarą mówcy nie jest ten kto mówi, lecz ten co słucha” – Platon


12 marca 2018 roku – Konkurs Młodzieżowych Debat Obywatelskich

Teza kolejnej debaty to:  Konsumpcjonizm jest zagrożeniem dla społeczeństwa. Nad poprawnością jej przebiegu, pełniąc rolę Eksperta czuwała p. Danuta Ciszek. Debatę prowadził Marszałek p. Andrzej Król, a w roli Sekretarza wystąpiła p. Aleksandra Sęk.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Ewa Siedlik – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • p. Piotr Augustyński – zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego
 • p. Stanisław Świder – artysta, nauczyciel akademicki

 
W roli propozycji wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej  nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, natomiast po stronie opozycji wypowiadała się drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego.
Z pojedynku zwycięsko wyszli uczniowie reprezentujący  Szkołę Podstawową  nr 24, którym gratulujemy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do debaty oraz zaprezentowanie swoich wypowiedzi.

 


6 lutego 2018 roku odbyła się kolejna debata w stylu oxfordzkim.

Debatę, jak zwykle, prowadził Marszałek p. Andrzej Król, nad poprawnością jej przebiegu  czuwała w roli Eksperta p. Danuta Ciszek, a dyscypliny czasowej pilnowała p. Aleksandra Sęk.

Teza debaty brzmiała:  Rozwój technologiczny przyczynia się do pogorszenia stosunków międzyludzkich.
W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Bogumiła Porębska – dyrektor Wydziału Edukacji,
 • p. Ewa Łączyńska -Widz – dyrektor Biura Wystaw Artystycznych,
 • p. Tomasz Olszówka – prezes Centrum Zdrowia Tuchów

Tym razem w roli propozycji wystąpiła drużyna Niepublicznego Gimnazjum „U Konarskiego”  natomiast po stronie opozycji wypowiadała się drużyna Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze.
Dyskutując nad wpływem rozwoju technologicznego na kształtowanie się stosunków międzyludzkich, członkowie obu drużyn wykazali się wysokim poziomem umiejętności argumentowania i prezentowania swoich wypowiedzi. W tej potyczce słownej, różnicą czterech punktów, wygrali uczniowie reprezentujący Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Zwycięzcom gratulujemy!!!
Dziękujemy drużynie Niepublicznego Gimnazjum „U Konarskiego” oraz wszystkim uczestnikom debaty.  


30 stycznia 2018 roku – Konkurs Młodzieżowych Debat Obywatelskich

Tematem słownej rozprawy między drużynami Gimnazjum Dwujęzycznego w propozycji oraz uczniami klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie  po stronie opozycji była teza:  Dobrze się mieszka w mieście.

Dobór argumentów, zgodność linii argumentacyjnej z tematem, oraz sposób prezentacji i kulturę języka, oceniała Loża Mędrców w której zasiedli:

 

 • p. Krystyna Dudoń – radna Rady Powiatu Tarnowskiego, dyrektor Niepublicznego Zespołu  Szkół i Przedszkoli w Jodłówce-Wałkach.
 • p. Dominika Pęcak – finalistka Tarnowskiej Ligii Debatanckiej, studentka  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 • p. Piotr Kopa – kierownik Biura Promocji, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

 

Debatę prowadził Marszałek p. Andrzej Król, a nad poprawnością przeprowadzenia debaty czuwały p. Danuta Ciszek w roli Eksperta oraz  p. Aleksandra Sęk jako Sekretarz.  

Tę niezwykle trudną rozgrywkę stosunkiem punktów 169 do 163, wygrała drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego w składzie:

 

 •   Dominika Dąblewska (3bg)
 •   Liwia Iwaniec (3bg)
 •   Patrycja Gębala (3bg)
 •   Michał Kaczor (3bg)
 •   Kacper Kuca (3bg)
 •   Gabriela Dumańska (2bg)

 

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do debaty oraz zaprezentowanie swoich wypowiedzi. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Sędziów, za przekazane w czasie podsumowujących wystąpień spostrzeżenia, uwagi oraz wskazówki. Pozwolą one młodym ludziom na dalszy rozwój konstruktywnego myślenia i formułowania wypowiedzi oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji. 

 


 

 

24 stycznia 2018 roku, w auli MCDN odbyła się trzecia debata w ramach  międzyszkolnego Konkursu Młodzieżowych Debat Obywatelskich, którego organizatorem jest Gimnazjum Dwujęzyczne.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Danuta Litwin – Żywiec, zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 • p. Anna Nowicka, członek zarządu Zespołu Przychodni Specjalistycznych.
 • p. Magdalena Wajda,  współtwórca, trenerka Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.

Marszałkiem debaty był p. Andrzej Król, a funkcję Sekretarza sprawowała p. Aleksandra Sęk. Nad przebiegiem debaty czuwała Ekspert, p. Danuta Ciszek

Debatę wygrali gimnazjaliści  ze Szkoły Podstawowej nr 24 (dawne Gimnazjum  nr 2), którzy w roli propozycji, argumentowali tezę: W Polsce należy zakazać reklam leków i suplementów diety. Argumenty po stronie opozycji zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14 (dawne Gimnazjum nr 6).

Podczas debaty pojawiło się wiele ważnych, ciekawie zaprezentowanych  argumentów, zarówno w linii propozycji jak i opozycji. Dyskutując zgodnie 

z zasadami metody oksfordzkiej, uczestnicy spotkania adekwatnie reagowali na argumentację strony przeciwnej. Burzliwa dyskusja wywiązała się również wśród licznie zgromadzonej publiczności.  

Doceniając wysiłek włożony w przygotowanie do wystąpienia, wszystkim uczestnikom debaty dziękujemy i gratulujemy. 

 

    Anna Zygucka 

 


18 stycznia 2018 roku – relacja z debaty

Debatę prowadził marszałek p. Andrzej Król. W roli sekretarza wystąpiła p. Aleksandra Sęk. 

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Maria Zawada - Bilik  – dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa.
 • kom. Robert Kozak – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 
 • p. Konrad Sikorski – specjalista ds. promocji RDN Małopolska.

Argumenty dla tezy: Upublicznianie swojego wizerunku w mediach społecznościowych przynosi więcej szkody niż pożytku, w roli propozycji przedstawiała drużyna uczniów gimnazjum w XXI LO Sportowym natomiast po stronie opozycji wypowiadała się drużyna Gimnazjum Niepublicznego „U Konarskiego”. 

Dyskutując nad tezą, członkowie obu drużyn prezentowali wysoki poziom kultury słowa oraz argumentacji. W tej niezwykle wyrównanej rozgrywce stosunkiem punktów 141 do 131 wygrali uczniowie reprezentujący Liceum Sportowe. Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!


 

10 stycznia 2018 roku, w auli MCDN odbyła się pierwsza debata w stylu oxfordzkim, rozpoczynająca trzecią edycję międzyszkolnego Konkursu Młodzieżowych Debat Obywatelskich, którego organizatorem jest Gimnazjum Dwujęzyczne.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Lucyna Bielatowicz – z-ca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa
 • p. Beata Kania – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej
 • p. Aleksandra Kubisztal – instruktor ds. edukacji Biura Wystaw Artystycznych.

Marszałkiem debaty był p. Andrzej Król, a funkcję Sekretarza sprawowała p. Aleksandra Sęk. Nad przebiegiem debaty czuwała Ekspert, p. Danuta Ciszek

W roli propozycji, argumentując tezę Niedaleko pada jabłko od jabłoni, wystąpiła drużyna Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Pojedynek na słowa wygrała drużyna opozycji – gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie.

Członkowie obu zespołów, przedstawiając swoje mowy, wykazali się umiejętnością budowania argumentacji oraz spokojem i swobodą podczas wypowiedzi. 

Uczestnikom debaty, a szczególnie zwycięzcom GRATULUJEMY!!!  

   "Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba."

Eugene Delacroix

GALERIA ZDJĘĆ

Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta