ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
MATURA 2019
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 

WSPÓŁPRACA

              

                     

KONKURS MŁODZIEŻOWYCH DEBAT OBYWATELSKICH

Wydarzenie objęte patronatem honorowym 

Prezydenta Tarnowa Pana Romana Ciepieli

Małopolskiego Kuratora Oświaty  

oraz patronatem medialnym RDN Małopolska 

i Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego TEMI.

 


 

      16 maja 2018 roku w Sali Lustrzanej odbył się finał trzeciej edycji Konkursu Młodzieżowych Debat Obywatelskich, którego organizatorem jest Gimnazjum Dwujęzyczne.

W Loży Mędrców zasiedli:

 

 • p. Urszula Augustyn – posłanka na Sejm
 • p. Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
 • p. Artur Puciłowski –  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie.

 

       Funkcję Sekretarza pełniła p. Aleksandra Sęk (uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego), Marszałkiem był p. Andrzej Król (literat oraz  filozof), natomiast funkcję Eksperta sprawowała p. Danuta Ciszek (prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców).

        Tematem słownej rozprawy była teza: „Polska to nie jest kraj dla młodych ludzi.”

W roli propozycji wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych ze  Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie, natomiast po stronie opozycji wypowiadała się drużyna gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej  nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

       Podczas debaty padało wiele ciekawych argumentów ze strony propozycji jak i opozycji. 

        Zwycięsko z tej „walki" wyszli uczniowie reprezentujący  Szkołę Podstawową  nr 24 , którzy zdobyli łącznie 171 pkt.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w debatach.                                                 


"Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli."                      

 

                                                                                              Lucy Maud Montgomery


 

21 marca 2018 roku, w Pałacu Młodzieży odbyła się ostatnia debata w stylu oxfordzkim, kończąca rozgrywki międzyszkolne w trzeciej edycji  Konkursu Młodzieżowych Debat Obywatelskich, którego organizatorem jest Gimnazjum Dwujęzyczne.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Aleksandra Kubisztal – instruktor ds. edukacji Biura Wystaw Artystycznych.
 • mł. asp. Michał Frużyński –  z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.
 • p. Dawid Mik – prezes Fundacji Impuls Rozwoju,  członek "Rady Dziecii Młodzieży RP” przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Marszałkiem debaty był p. Andrzej Król, a funkcję Sekretarza sprawowała p. Aleksandra Sęk. Nad przebiegiem debaty czuwała Ekspert, p. Danuta Ciszek.

W roli propozycji, argumentując tezę Warto w życiu podejmować ryzyko, wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej  nr 14. Natomiast w opozycji swoje argumenty przedstawiali uczniowie klas gimnazjalnych  XXI LO Sportowego.Pojedynek na słowa wygrała drużyna propozycji. 
Członkowie obu drużyn, w swoich wystąpieniach, pokazali umiejętność pracy w zespole oraz wykazali się zdolnością budowania argumentacji i swobodą podczas wypowiedzi. Uczestnikom debaty, a szczególnie zwycięzcom GRATULUJEMY!!! 
Po podsumowaniu wyników wszystkich rozegranych debat, wyłoniliśmy drużyny, które zmierzą się w rozrywce finałowej. Są to gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej nr 24 oraz uczniowie Gimnazjum w Skrzyszowie. Debata finałowa odbędzie się 16 maja w Sali Lustrzanej.

„Miarą mówcy nie jest ten kto mówi, lecz ten co słucha” – Platon


12 marca 2018 roku – Konkurs Młodzieżowych Debat Obywatelskich

Teza kolejnej debaty to:  Konsumpcjonizm jest zagrożeniem dla społeczeństwa. Nad poprawnością jej przebiegu, pełniąc rolę Eksperta czuwała p. Danuta Ciszek. Debatę prowadził Marszałek p. Andrzej Król, a w roli Sekretarza wystąpiła p. Aleksandra Sęk.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Ewa Siedlik – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • p. Piotr Augustyński – zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego
 • p. Stanisław Świder – artysta, nauczyciel akademicki

 
W roli propozycji wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej  nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, natomiast po stronie opozycji wypowiadała się drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego.
Z pojedynku zwycięsko wyszli uczniowie reprezentujący  Szkołę Podstawową  nr 24, którym gratulujemy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do debaty oraz zaprezentowanie swoich wypowiedzi.

 


6 lutego 2018 roku odbyła się kolejna debata w stylu oxfordzkim.

Debatę, jak zwykle, prowadził Marszałek p. Andrzej Król, nad poprawnością jej przebiegu  czuwała w roli Eksperta p. Danuta Ciszek, a dyscypliny czasowej pilnowała p. Aleksandra Sęk.

Teza debaty brzmiała:  Rozwój technologiczny przyczynia się do pogorszenia stosunków międzyludzkich.
W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Bogumiła Porębska – dyrektor Wydziału Edukacji,
 • p. Ewa Łączyńska -Widz – dyrektor Biura Wystaw Artystycznych,
 • p. Tomasz Olszówka – prezes Centrum Zdrowia Tuchów

Tym razem w roli propozycji wystąpiła drużyna Niepublicznego Gimnazjum „U Konarskiego”  natomiast po stronie opozycji wypowiadała się drużyna Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze.
Dyskutując nad wpływem rozwoju technologicznego na kształtowanie się stosunków międzyludzkich, członkowie obu drużyn wykazali się wysokim poziomem umiejętności argumentowania i prezentowania swoich wypowiedzi. W tej potyczce słownej, różnicą czterech punktów, wygrali uczniowie reprezentujący Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Zwycięzcom gratulujemy!!!
Dziękujemy drużynie Niepublicznego Gimnazjum „U Konarskiego” oraz wszystkim uczestnikom debaty.  


30 stycznia 2018 roku – Konkurs Młodzieżowych Debat Obywatelskich

Tematem słownej rozprawy między drużynami Gimnazjum Dwujęzycznego w propozycji oraz uczniami klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie  po stronie opozycji była teza:  Dobrze się mieszka w mieście.

Dobór argumentów, zgodność linii argumentacyjnej z tematem, oraz sposób prezentacji i kulturę języka, oceniała Loża Mędrców w której zasiedli:

 

 • p. Krystyna Dudoń – radna Rady Powiatu Tarnowskiego, dyrektor Niepublicznego Zespołu  Szkół i Przedszkoli w Jodłówce-Wałkach.
 • p. Dominika Pęcak – finalistka Tarnowskiej Ligii Debatanckiej, studentka  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 • p. Piotr Kopa – kierownik Biura Promocji, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

 

Debatę prowadził Marszałek p. Andrzej Król, a nad poprawnością przeprowadzenia debaty czuwały p. Danuta Ciszek w roli Eksperta oraz  p. Aleksandra Sęk jako Sekretarz.  

Tę niezwykle trudną rozgrywkę stosunkiem punktów 169 do 163, wygrała drużyna Gimnazjum Dwujęzycznego w składzie:

 

 •   Dominika Dąblewska (3bg)
 •   Liwia Iwaniec (3bg)
 •   Patrycja Gębala (3bg)
 •   Michał Kaczor (3bg)
 •   Kacper Kuca (3bg)
 •   Gabriela Dumańska (2bg)

 

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do debaty oraz zaprezentowanie swoich wypowiedzi. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Sędziów, za przekazane w czasie podsumowujących wystąpień spostrzeżenia, uwagi oraz wskazówki. Pozwolą one młodym ludziom na dalszy rozwój konstruktywnego myślenia i formułowania wypowiedzi oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji. 

 


 

 

24 stycznia 2018 roku, w auli MCDN odbyła się trzecia debata w ramach  międzyszkolnego Konkursu Młodzieżowych Debat Obywatelskich, którego organizatorem jest Gimnazjum Dwujęzyczne.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Danuta Litwin – Żywiec, zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 • p. Anna Nowicka, członek zarządu Zespołu Przychodni Specjalistycznych.
 • p. Magdalena Wajda,  współtwórca, trenerka Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.

Marszałkiem debaty był p. Andrzej Król, a funkcję Sekretarza sprawowała p. Aleksandra Sęk. Nad przebiegiem debaty czuwała Ekspert, p. Danuta Ciszek

Debatę wygrali gimnazjaliści  ze Szkoły Podstawowej nr 24 (dawne Gimnazjum  nr 2), którzy w roli propozycji, argumentowali tezę: W Polsce należy zakazać reklam leków i suplementów diety. Argumenty po stronie opozycji zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14 (dawne Gimnazjum nr 6).

Podczas debaty pojawiło się wiele ważnych, ciekawie zaprezentowanych  argumentów, zarówno w linii propozycji jak i opozycji. Dyskutując zgodnie 

z zasadami metody oksfordzkiej, uczestnicy spotkania adekwatnie reagowali na argumentację strony przeciwnej. Burzliwa dyskusja wywiązała się również wśród licznie zgromadzonej publiczności.  

Doceniając wysiłek włożony w przygotowanie do wystąpienia, wszystkim uczestnikom debaty dziękujemy i gratulujemy. 

 

    Anna Zygucka 

 


18 stycznia 2018 roku – relacja z debaty

Debatę prowadził marszałek p. Andrzej Król. W roli sekretarza wystąpiła p. Aleksandra Sęk. 

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Maria Zawada - Bilik  – dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa.
 • kom. Robert Kozak – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 
 • p. Konrad Sikorski – specjalista ds. promocji RDN Małopolska.

Argumenty dla tezy: Upublicznianie swojego wizerunku w mediach społecznościowych przynosi więcej szkody niż pożytku, w roli propozycji przedstawiała drużyna uczniów gimnazjum w XXI LO Sportowym natomiast po stronie opozycji wypowiadała się drużyna Gimnazjum Niepublicznego „U Konarskiego”. 

Dyskutując nad tezą, członkowie obu drużyn prezentowali wysoki poziom kultury słowa oraz argumentacji. W tej niezwykle wyrównanej rozgrywce stosunkiem punktów 141 do 131 wygrali uczniowie reprezentujący Liceum Sportowe. Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!


 

10 stycznia 2018 roku, w auli MCDN odbyła się pierwsza debata w stylu oxfordzkim, rozpoczynająca trzecią edycję międzyszkolnego Konkursu Młodzieżowych Debat Obywatelskich, którego organizatorem jest Gimnazjum Dwujęzyczne.

W Loży Mędrców zasiedli:

 • p. Lucyna Bielatowicz – z-ca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa
 • p. Beata Kania – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej
 • p. Aleksandra Kubisztal – instruktor ds. edukacji Biura Wystaw Artystycznych.

Marszałkiem debaty był p. Andrzej Król, a funkcję Sekretarza sprawowała p. Aleksandra Sęk. Nad przebiegiem debaty czuwała Ekspert, p. Danuta Ciszek

W roli propozycji, argumentując tezę Niedaleko pada jabłko od jabłoni, wystąpiła drużyna Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Pojedynek na słowa wygrała drużyna opozycji – gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie.

Członkowie obu zespołów, przedstawiając swoje mowy, wykazali się umiejętnością budowania argumentacji oraz spokojem i swobodą podczas wypowiedzi. 

Uczestnikom debaty, a szczególnie zwycięzcom GRATULUJEMY!!!  

   "Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba."

Eugene Delacroix

GALERIA ZDJĘĆ

Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta