ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
MATURA 2019
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 

WSPÓŁPRACA

              

                     

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - HISTORIA

Samorząd Uczniowski to organizacja, która bardzo prężnie działa na terenie szkoły. Tworzy go zarówno wspólnota uczniowska, jak i opiekunowie z ramienia grona pedagogicznego, którzy z zapałem i poświęceniem wspomagają i koordynują działalność uczniowską.

Opiekunami SU w ciągu ostatnich 10 lat były: mgr Jadwiga Kuczek, mgr Anna Kumor-Wrona, mgr Elżbieta Polek, mgr Anna Grzywacz-Karasińska oraz mgr Monika Kostecka, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Samorząd działa na podstawie wewnątrzszkolnych zasad organizacyjnych, charakterystycznych dla takiego typu organizacji uczniowskiej. Na początku każdego roku szkolnego odbywają się wybory, które wyłaniają Prezydium SU.

 

 • 2001/2002 Iwona Kępińska, Piotr Gacoń
 • 2002/2003 Piotr Gacoń, Anna Grębosz
 • 2003/2004 Daniel Włoch
 • 2004/2005 Przewodniczący: Marcin Jakubas, kl. I b
  • Zastępca: Natalia Pabijan, kl. II f
  • Skarbnik: Ewelina Galas, kl. II a
  • Sekretarz: Klaudia Kubisztal, kl. I c
 • 2005/2006 Przewodniczący : Marcin Jakubas, kl. II b
  • Zastępca: Konrad Kras, kl. I b
  • Skarbnik: Ewelina Galas, kl. III a
  • Sekretarz: Klaudia Kubisztal, kl. II c
 • 2006/2007 Przewodniczący : Konrad Kras, kl. II b
  • Zastępca: Karolina Pelc, kl. I f
  • Skarbnik: Agnieszka Banaś, kl. I b
  • Sekretarz: Dorota Pikul, kl. I d
 • 2007/2008 Przewodniczący Szymon Pabian, kl. II b
  • Skarbnik: Agnieszka Banaś, kl. II b
  • Sekretarz: Jagoda Rall, kl. I d
 • 2008/2009 Przewodniczący: Jagoda Rall kl II d
  • Zastępca: Mateusz Madejski, kl. II e
  • Skarbnik: Rafał Barabaś, kl. IIe
  • Sekretarz: Rafał Barabaś, kl. II e
 • 2009/2010 Przewodniczący: Krzysztof Januś kl. II a
  • Zastępca: Michał Włodarczyk, kl. II d
  • Skarbnik: Gabriela Kopeć, kl. IIe
 • 2010/2011 Przewodniczący: Anna Włodarczyk kl.II d
  • Zastępca: Karolina Orszulak kl. II e
  • Skarbnik: Agnieszka Potępa, kl. I a
  • Sekretarz: Justyna Czochara, kl. II c
 • 2011/2012
  • Jędrzej Jarosz – przewodniczący
  • Agnieszka Potępa – zastępca przewodniczącej
  • Andrzej Paw – skarbnik/sekretarz
 • 2012/2013
  • Mateusz Potempa– przewodniczący
  • Klaudia Olszówka– zastępca przewodniczącej
  • Gabriela Lis– skarbnik/sekretarz
 • 2013/2014
  • Aleksander Stós– przewodniczący
  • Weronika Kolewa– zastępca przewodniczącej
  • Dawid Wawrzon– skarbnik
  • Natalia Kocoł - sekretarz

 

 

Wiodące cele, jakie wyznaczył sobie SU, to przygotowanie młodego człowieka do dokonywania świadomych wyborów życiowych, kształtowanie odpowiedzialności za tworzenie środowiska szkolnego i lokalnego, budowanie właściwych relacji interpersonalnych, zachęcanie do aktywności i kreatywnego spojrzenia na otoczenie. Priorytetem w podejmowanych działaniach stało się uwrażliwienie uczniów na problemy innych ludzi i tworzenie postawy humanitarnej. Działalność charytatywną SU najlepiej obrazuje sentencja Paulo Coelho: To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.

Na przestrzeni 10 lat SU przeprowadził szereg akcji, niosących pomoc i wsparcie ludziom w potrzebie. Jedną z najstarszych akcji jest Góra Grosza, organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Zebrane przez uczniów fundusze przekazywane są na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los. Kolejną inicjatywą SU jest przygotowywanie paczek mikołajkowych w ramach akcji "Wszystkie dzieci są kochane". SU cykliczne włącza się w przeprowadzanie zbiórek żywności we współpracy z PKPS w Tarnowie i Bankami Żywności oraz w akcję Pola nadziei, polegającą na sprzedaży kwiatów oraz prac własnoręcznie wykonanych przez uczniów. Uzyskane fundusze przekazywane są Tarnowskiemu Hospicjum Domowemu. Od roku 2006 SU włącza się w zbiórkę pieniędzy pod hasłem Dar Serca – Spieszmy się kochać bliźnich z przeznaczeniem na wigilię dla bezdomnych z Tarnowa i okolic. Kolejnym przedsięwzięciem, które na stałe weszło w ramy działalności SU, jest akcja Pluszak we współpracy z PWSZ w Tarnowie. Oprócz przeprowadzania stałych kampanii charytatywnych uczniowie II LO podejmowali także jednorazowe działania, mające na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Przykładem tego jest przeprowadzenie w roku szkolnym 2003/04 sprzedaży cegiełek, z której dochód przeznaczony był dla chorego Michała Wyki, a w 2007 dla ucznia ZST w Tarnowie, który uległ ciężkiemu wypadkowi. W 2004 r SU nie został obojętny na wydarzenia, jakie rozegrały się w Azji, gdzie tysiące osób zginęło lub straciło dom po przejściu fali tsunami. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy i uzyskaną kwotę wpłacono na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Oczywiście SU od samego początku aktywnie włącza się w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo ciekawą inicjatywą było przystąpienie do programu Adopcja na odległość, polegającego na wspomaganiu dzieci z ubogich krajów. Comiesięczne wpłaty pieniężne na specjalne konto pozwoliły na edukację dzieci, które nie mają możliwości zdobycia wykształcenia z powodu biedy i zacofania, jakie panują w ich kraju. W październiku 2006 roku w związku z tragiczną sytuacją w Sierra Leone SU przystąpił do wielkiej akcji Przepustka do życia, polegającej na zbieraniu funduszy na zakup szczepionek ratujących życie dzieciom z najbiedniejszego kraju na świecie. Akcja trwała trzy dni. W pierwszym i drugim dniu przeprowadzono kampanię informacyjną na temat sytuacji panującej w Sierra Leone połączoną ze zbiórką pieniędzy. Ostatnim etapem było zorganizowanie charytatywnego meczu piłki nożnej, rozegranego między drużyną złożoną z nauczycieli a drużyną uczniów. Obok działalności charytatywnej SU promuje wszelkie przedsięwzięcia proekologiczne. Organizuje corocznie akcje Sprzątanie świata, przeprowadza zbiórki zużytych baterii, butelek plastikowych i makulatury. W roku szkolnym 2003/4 nasi uczniowie wzięli udział w konkursie Selektywna zbiórka odpadów to nam się opłaca zorganizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Kolejnym obszarem działalności SU jest promowanie postawy prospołecznej i prozdrowotnej, stąd włączenie się SU w miejskie akcje profilaktyczne. W roku szkolnym 2007/08 przygotowano i przeprowadzono w ramach kampanii antyuzależnieniowej Złącze turniej piłki nożne. W celu stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i dania możliwości zaprezentowania swoich talentów, podejmowano różne akcje. Przykładem może być cykliczne organizowanie walentynek, andrzejek, wyborów najsympatyczniejszej uczennicy i najsympatyczniejszego ucznia szkoły, wigilie klasowe, Pierwszy Dzień Wiosny, Przegląd Talentów. SU podejmuje także inicjatywy związane z kultywowaniem tradycji patriotycznej. Przedstawiciele samorządu biorą udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia dla Polski, m.in. Światła Pamięci, Tarnowski Gwiaździsty Szlak Czystych Serc (podziękowanie za pontyfikat Jana Pawła II ), Święto Niepodległości. Uczniowie pamiętają także o nieżyjących nauczycielach, którzy swą postawą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju szkoły. Opieką objęto na przykład grób dyrektora Jana Leńka oraz Stanisławy Czarnieckiej na Starym Cmentarzu. SU od wielu lat patronuje Współzawodnictwu klas. Konkurs ten ma na celu zaktywizowanie uczniów II LO i Gimnazjum Dwujęzycznego oraz promowanie rzetelnej i systematycznej nauki, uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym klasy i szkoły oraz pracy w organizacjach społecznych. Każdej klasie przyznawane są punkty w następujących kategoriach: wystrój sali, zbiórka baterii, zbiórka plastików, czytelnictwo, średnia klasy, frekwencja. SU brał udział w licznych spotkaniach dotyczących zagadnienia funkcjonowania samorządów uczniowskich w szkołach, i tak w 2002/3 w XIV Forum Samorządów Szkół Ponadgimnazjalnych, w kwietniu 2004 w warsztatach „Działalność SU”, mających na celu wypracowanie modelowego regulaminu samorządu i ordynacji wyborczej, które odbyły się w Nowym Sączu, w VII Międzyszkolnej Konferencji Forum Szkolnego Dialogu na temat Praca nad sobą – kluczem do sukcesu osobistego, zorganizowanej przez Pałac Młodzieży w Tarnowie. Mając na uwadze propagowanie idei samorządności wśród młodzieży, samorząd II LO skierował swoich przedstawicieli do pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta. W I kadencji MRM w latach 2007-2009 członkami byli Mateusz Czosnyka oraz Mateusz Chmielarz, w drugiej kadencji 2009-2011 Mateusz Trytek (przewodniczący MRM). Warto podkreślić, że nasi uczniowie prężnie działali, wykazując się dużą kreatywnością. Przykładem jest Mateusz Czosnyka - współautor projektu I Ogólnopolskie Forum Młodych Samorządowców. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy euro. Dzięki uzyskanym funduszom zorganizowano spotkanie młodych samorządowców w Tarnowie, w czasie którego odbyły się debaty Open Space, dotyczące zagadnień samorządności młodzieżowej oraz miejsca i wpływów młodzieży w EU. Także dzięki naszym przedstawicielom w radzie - Mateuszowi Czosnyce i Mateuszowi Chmielarzowi przekazano petycję dotyczącą budowy hali sportowej dla II LO Radzie Miasta Tarnowa. Tę inicjatywę młodzieży pozytywnie zaopiniowała w październiku 2008 Komisja Praw MRM 75. Z inicjatywy SU zorganizowano w roku szkolnym 2001/02 konkursy Belfer Roku oraz Naj. Pierwszy z nich miał wyłonić nauczyciela cieszącego się największą sympatią społeczności uczniowskiej. Zwyciężczynią została pani mgr Władysława Małopolska. Konkurs na Naj Roku dotyczył uczniów; zaszczytny tytuł przypadł Pawłowi Smorczewskiemu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też impreza Wybory Miss Szkoły, która odbyła się 4 lutego 2002 roku. Została ona połączona z akcją proekologiczną i była eliminacją do ogólnopolskiego konkursu Polska Dziewczyna 2002. Wybory przebiegały pod hasłem Piękno, Zdrowie, Sport, - Narkotykom-Nie. Opiekę nad konkursem sprawowała pani mgr Anna Kumor-Wrona oraz dr Zygmunt Fura z Rores Models. Imprezę prowadzili: Paulina Kopeć i Mateusz Nowak( klasa III a). Kandydatkami do tytułu najpiękniejszej były: Patrycja Antosz, Aneta Góra, Karolina Maj, Dominika Mastalarz, Anna Sokołowska, Anna Sosin, Jowita Wojciechowska. Uczestniczki zmagań musiały odpowiedzieć na pytania z zakresu ekologii oraz wykonać B ćwiczenia na równoważni. W przerwach między poszczególnymi konkurencjami wystąpił kabaret „Swoboda” w składzie Paweł Smorczewski, Michał Skwron, Bartek Stankiewicz, prezentując sposób radzenia sobie kandydatek w trudnych sytuacjach życiowych. W jury zasiedli: nauczyciele (pani Marta Rodo, pani Anna Kumor-Wrona, pani Małgorzata Klich), przewodniczący SU Piotr Gacoń oraz przedstawiciele społeczności szkolnej: Karolina Gniewek, Jakub Guratowski. Tytuł Miss uzyskała Jowita Wojciechowska, a wicemiss Dominika Mastalarz .

Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta