ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
MATURA 2019
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 

WSPÓŁPRACA

              

                     

Mam haka na raka

Program „Mam Haka na Raka” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą „Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich najbliższego otoczenia. Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie mogą realnie wpłynąć na nastawienie Polaków wobec chorób nowotworowych – mogą sprawić, że dorośli przestaną uciekać od problemu, a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią profilaktykę.
W pierwszym etapie „Mam Haka na Raka” członkowie zespołów, które przystąpiły do programu, zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki i leczenia nowotworów. Następnie zdobytą wiedzę muszą przekazać jak największej liczbie osób nie tylko w swojej szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym m.in. przeprowadzając wykłady, tworząc plakaty, ulotki, organizując koncerty czy zbiórki maskotek. Całą dokumentację z przeprowadzonych działań zespoły przesyłają w formie sprawozdania do Biura Organizacyjnego.
Drugi etap programu rozpoczyna Warsztat Kreatywny, na który zapraszane są najbardziej aktywne drużyny. W tegorocznej edycji Warsztat Kreatywny po raz pierwszy odbędzie się online. Młodzież weźmie udział w sesji wykładów prowadzonych przez specjalistów z dziedzin marketingu i PR. Uczniowie poznają tajniki tworzenia kampanii społecznych, a zdobytą wiedzę wykorzystają do zaprojektowania kampanii społecznej zachęcającej do korzystania z badań profilaktycznych. Zgłoszone przez nich pomysły wezmą udział w konkursie „Znajdź Haka na Raka”. Autorzy najlepszego pomysłu na kampanię, a tym samym zwycięzcy całego programu, są wyłaniani podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie, na którą zaproszone zostaną wszystkie zespoły, które nadeślą projekty kampanii. Laureaci zdobywają cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale również dla swojej szkoły. Ponadto ich pomysł jest opracowany przez agencję reklamową i prezentowany całej Polsce w postaci ogólnokrajowej kampanii społecznej.
Nasza szkoła po raz czwarty bierze udział w projekcie.
Przebieg projektu w roku szkolnym 2010/2011
Uczestnicy: Ewa Banasiewicz, Justyna Musiał, Iwo Gęza, Marcin Wałaszek, Krzysztof Cetera
Cel projektu: rozpowszechnianie profilaktyki chorób nowotworowych, szczególnie raka płuc wśród młodzieży, a przez młodzież wśród innych ludzi.
Przebieg: Program podzielono na etapy. W etapie pierwszym zespoły z poszczególnych zarejestrowanych szkół mają za zadanie przeprowadzenie lekcji otwartej dla młodzieży szkoły oraz podjęcie działań upowszechniających problematykę nowotworową wśród szerszych rzesz ludzi, nawiązując współpracę z lekarzami i mediami, aby swe działania nagłośnić. Zespoły, które zakwalifikowały się do etapu drugiego, biorą udział w warsztatach kreatywnych w Warszawie ze specjalistami z dziedziny reklamy, a trzeci etap polega na zaprojektowaniu całej kampanii reklamy społecznej, dotyczącej profilaktyki określonego raka.
W grudniu tego roku przeprowadzona była przez młodzież ankieta na ulicach Tarnowa na temat stylu życia, który ma istotny wpływ na rozwój chorób nowotworowych. Na pytania odpowiadali także uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W dniach 14-17 stycznia tego roku przeprowadzone zostały lekcje dla klas IId, Ie, IIIa i IIIc, propagujące profilaktykę raka płuc. Podczas lekcji została przedstawiona prezentacja multimedialna, która zawierała wyniki ankiety, a także omówione zostały objawy różnych typów nowotworów płuc. Zwrócono uwagę na profilaktykę tych chorób i badania wykrywające nowotwory na wczesnym etapie. Dużo miejsca poświęcono szkodliwości palenia i jego wpływu na rozwój raka płuc. Następnie odbyło się podobne spotkanie w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa z pokazem prezentacji, wynikami ankiety oraz zaproszonymi gośćmi – lekarzami specjalistami (kierownikiem pracowni radiologii Szpitala im. Św. Łukasza dr Andrzejem Radkowskim i panem doktorem neurologii Krzysztofem Siudzińskim, odpowiadającymi na pytania uczestników. W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież z tarnowskich szkół średnich ( I, II, III Liceum, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespół Szkół Medycznych) oraz mieszkańcy Tarnowa, którzy zostali poinformowani poprzez plakaty rozwieszone w mieście o odbywającej się prezentacji. Wszystkie te działania były ogłaszane i opisane przez tarnowskie media – stacje radiowe RDN, telewizja kablowa, Temi i Gość Niedzielny.


Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta