II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Konkurs idiomów i przysłów angielskich

Informujemy, że we wtorek 25 lutego o godzinie 14:00 w salach 2,3,4,5, odbędzie się konkurs IDIOMÓW I PRZYSŁÓW ANGIELSKICH organizowany przez panią Paulinę Wełnę. Listy imion i nazwisk zapisanych wcześniej uczestników będą wywieszone na drzwiach wyżej wymienionych sal w poniedziałek 24.02 lutego. Prosi się wszystkich uczestników o wcześniejsze sprawdzenie swojego nazwiska na liście oraz punktualne przybycie o 13:45 w celu sprawdzenia obecności i zajęcia miejsc. Prosimy o sprawne ustawianie się przed salami (jest aż 90 uczestników).