II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Strona główna

SEKRETARIAT BĘDZIE NIECZYNNY
31 maja 2024 r. sekretariat szkoły będzie nieczynny. Zapraszamy w poniedziałek.
REKRUTACJA 2024/25
  1. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego 1f i oddziału międzynarodowego IB  MYP 1c ,chcąc
    wziąć udział w rekrutacji, muszą wybrać daną klasę w nieprzekraczalnym terminie od 13 maja do  27 maja 2024 i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru, bez względu na miejsce tych klas na liście preferencji.
  2. Do 29 maja 2024 do godz.15.00 kandydaci do klasy 1f (dwujęzyczna) i 1c (oddział międzynarodowy) składają podanie o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych. Druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2024/25.

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania wywiadowcze i konsultacje, które odbędą się 4 czerwca 2024 r.  

HARMONOGRAM ZEBRAŃ
Klasa Sala Klasa Sala
16.30 17.30
1b 23 1a 2
1d 5 2a 14
1e 4 3a 12
1f 20a 3b 13
2c 25 3c 20a
2e 15 3e 4
2f 6 3f 26

W godzinach od 17:00 do 18:00 odbywają się konsultacje  z nauczycielami.

Zespół przedmiotowy Numer sali
Nauczyciele zespołu humanistycznego 10
Nauczyciele matematyki 1a
Nauczyciele informatyki i fizyki 21
Nauczyciele zespołu biologiczno-chemiczno-geograficznego 1
Nauczyciele j.obcych pokój nauczycielski
Nauczyciele wychowania-fizycznego   pokój trenerów

 

Aktualności