II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Stefan Ślęzak
Wiceprzewodniczący: Milena Pulit
Sekretarz: Konrad Krężel
Skarbnik: Jessica Opałka
Doradcy: Maria Wątroba, Maria Niedbała, Oliwia Mękal, Roksana Sówka
Social Network Manager: Jakub Kaczor