II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Atuty szkoły

ATUTY II LICEUM :

 • Jesteśmy w gronie 150 najlepszych SZKÓŁ OLIMPIJSKICH w Polsce
 • W ostatnich trzech latach uczniowie naszej szkoły zostali laureatami OGOLNOPOLSKICH  OLIMPIAD: JĘZYKA POLSKIEGO , JĘZYKA ANGIELSKIEGO , JĘZYKA NIEMIECKIEGO , OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ  oraz  OLIMPIADY LOSY  ŻOLNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO.
 • Jako jedyni w Małopolsce prowadzimy klasę z PROGRAMEM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ  poprzedzony realizacją PROGRAMU  MYP ( w klasie pierwszej i drugiej ).
 • Posiadamy nadany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy „zaszczytny  tytuł SREBRNA SZKOLA 2020 oraz tytuły :SZKOŁA PROMUJĄCA TALENTY , SZKOŁA Z KLASĄ  , BEZPIECZNA SZKOŁA .
 • Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie uczniowie naszej szkoły mają możliwość ukończenia STUDIUM MENADŻERSKIEGO.
 •  Realizujemy projekt  MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.
 • Współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz PWSZ w Tarnowie
 • Prowadzimy międzywydziałowe i wielopoziomowe nauczanie języków obcych.
 • Regularnie organizujemy konkursy o charakterze międzyszkolnym bądź powiatowym: Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o krajach Anglojęzycznych, Powiatowy Konkurs Mitologiczny, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Psychologicznej, Powiatowy Konkurs Matematyczno – Informatyczny, Powiatowy Konkurs Piosenki Niemieckiej
 • Cyklicznie odnosimy sukcesy w projekcie TARNOWSKA LIGA DEBATANCKA
 • Dla uczniów szkół podstawowych  prowadzimy  systematycznie SPOTKANIA Z NAUKĄ
 • W szkole działają  między innymi : Grupa  Amnesty International, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło Psychologiczne, Stowarzyszenie  Młodych Literatów, Olimpijskie Międzyszkolne Koło Informatyczne.
 • Uczniowie regularnie redagują  gazetkę szkolną „Nomen Omen”,
 •  Pracownia informatyczna jest nowocześnie wyposażona
 • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej
 • Organizujemy wyjazdy zagraniczne do różnych krajów europejskich oraz wymiany międzynarodowe młodzieży