II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Podręczniki

Wykaz podręczników szkolnych i programów na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ab ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty :
a)    Rada pedagogiczna pozytywnie opiniuje szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022
b)    Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , dopuszcza do użytku przedstawiony przez zespoły nauczycieli programy nauczania.


Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2021 r.

UWAGA!

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych – ustalenia zostaną podane we wrześniu.

LICEUM (PO GIMNAZJUM):

LICEUM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ):