II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Rok szkolny 2019/2020

Uwaga!

Każdy uczestnik warsztatów proszony jest o dostarczenie na zajęcia podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku