II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Profile klas

 

1B  - klasa z rozszerzoną ofertą nauczania  matematyki i informatyki z dodatkowym przedmiotem język angielski techniczny

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji

 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka

Klasa politechniczna, przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach ścisłych, technicznych, także ekonomicznych, informatycznych, chemicznych, fizycznych. Jedyna klasa w Tarnowie, która oferuje dodatkowo naukę specjalistycznego języka angielskiego adresowanego dla kandydatów na kierunki politechniczne.

1C – oddział międzynarodowy IB MYP z rozszerzoną ofertą nauczania języka polskiego i matematyki oraz językiem angielskim na poziomie dwujęzycznym.  

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia

Klasa realizująca od trzeciego roku nauki program Matury Międzynarodowej. W zależności od wyboru przedmiotów – przygotowuje do różnorodnych studiów: począwszy od humanistycznych przez medyczne po kierunki ścisłe.

Informacje o programie IB MYP na blogu  - https://myp2lo.blogspot.com

1F - klasa dwujęzyczna z rozszerzoną ofertą nauczania  języka polskiego, biologii, języka francuskiego lub niemieckiego , z biologią i  matematyką  nauczanymi w języku angielskim** oraz  przedmiotem dodatkowym  psychologia -  klasa patronacka Instytutu Psychologii UJ

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji

 • język polski
 • j.francuski lub j.niemiecki
 • biologia
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia

Klasa przygotowuje do studiów lingwistycznych, psychologicznych, międzywydziałowych studiów humanistycznych (MISH), studiowania w językach obcych, przyrodniczych. Jedyna klasa w Tarnowie oferująca nauczanie języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, będącym poziomem wyższym niż rozszerzony i preferencyjnie punktowanym w rekrutacji na studia. Klasa ta objęta jest patronatem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, co skutkuje uczestnictwem uczniów w wykładach, warsztatach i zajęciach z pracownikami Instytutu.

* * - język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym

  JĘZYKI OBCE W ROKU SZKOLNYM 2024/25

Klasa 1b

Wiodący język angielski – poziom podstawowy
Drugi język obcy: język hiszpański

Klasa 1c –  IB MYP

Wiodący język angielski – poziom dwujęzyczny
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski

Klasa 1f (dwujęzyczna)

 

Wiodący język angielski - poziom dwujęzyczny. 

Drugi język obcy do wyboru na poziomie rozszerzonym j.francuski lub j.niemiecki