ZSO nr 2
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik
MATURA 2019
 Strona klasy IB
Jedyna klasa z maturą międzynarodową w Tarnowie!
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 

WSPÓŁPRACA

              

                     

Misja szkoły

Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy ; praca, by się zmartwychwstało.

Jesteśmy szkołą, która:

 • Oferuje wszechstronną edukację związaną z nowoczesnym modelem rozwoju nauczania
 • Chce wspomagać młodych ludzi w samowychowaniu i samorozwoju
 • Indywidualizuje proces kształcenia poprzez stosowanie zróżnicowanych metod nauczania i starannie przygotowanych działań pozalekcyjnych
 • Rozwija twórczą aktywność wychowanków w różnych dziedzinach (samorządność, działalność naukowa,  artystyczna, sportowa)
 • Wychowuje w duchu tolerancji i szacunku dla różnych kultur
 • Szanuje zasady religii chrześcijańskiej i innych religii świata
 • Uspołecznia proces kształcenia, łącząc życie szkoły z życiem regionu i promuje postawę otwarcia na świat
 • Rozwija świadomość uczniów w zakresie tematyki światowej
 • Łączy tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania i stosowania kryterialnego oraz zróżnicowanego oceniania
 • Kładzie szczególny nacisk na nauczanie języków obcych, proponując ciekawe rozwiązania dydaktyczne

Cele wynikające z misji:

 • Nauczanie i wychowanie oparte na programach autorskich i innowacjach programowych
 • Absolwent gimnazjum to człowiek otwarty na świat, wyposażony w narzędzia komunikacji (języki obce, technologia informacyjna), dobrze przygotowanych do dalszego etapu edukacji, umiejący wykorzystywać zdobytą wiedzę, świadomych swych życiowych celów
 • Absolwent liceum to człowiek nowoczesny, traktujący zdobytą wiedzę i umiejętności jako sposób realizacji życiowych celów, przedsiębiorczy, świadomy swojego miejsca w Polsce i w świecie
 • Szkoła miejscem zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 • Uznanie humanizmu i wartości etycznych za podstawy wychowania
 • Szkoła jako przygotowanie do życia w społeczeństwie -  uczy patriotyzmu i rozbudza dążenie do nieustannego rozwoju 
 • Tradycjonalizm formy życia szkolnego w pracy dydaktyczno - wychowawczej

Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta