II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Klasy patronackie na zajęciach w laboratoriach Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej

 W roku szkolnym 2023/24 II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego kontynuuje współpracę z Akademią Tarnowską w ramach klas patronackich. Uczniowie klasy drugiej i czwartej o profilu biologiczno-chemicznym, pod opieką wykładowców Katedry Chemii, uczestniczą w zajęciach praktycznych, odbywających się w profesjonalnych laboratoriach chemicznych. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania, obserwowania oraz wyciągania wniosków. Jest to fantastyczna forma rozwijania w uczniach "chemicznej" pasji.