II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Kalendarium szkoły 2000 - 2021

Rok szkolny 2000/2001 

 • październik 2000 - powołano Komitet Organizacyjny obchodów 100 –lecia szkoły,
 • 19 października 2000- organizacja referendum w sprawie projektu ustawy o powołaniu Fundacji Edukacji Narodowej
 • listopad 2000- powstanie koła z Socratesem na Ty
 • 22 marca 2001 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie, w skład którego wchodzą II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi,
 • 29 marca 2001- spotkanie uczniów z panią Stanisławą Wiatr-Partyką - prezesem Polskiego Związku Sybiraków Polskich oddział w Tarnowie,
 • 9 kwietnia 2001 - w Tarnowskim Teatrze zainaugurowano obchody stulecia II LO,
 • 19 kwietnia 2001 - współorganizacja konkursu powiatowego Zbigniew Herbert  –życie i dzieło (główny organizator Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza oddział w Tarnowie),
 • 20 kwietnia 2001 - II Liceum zorganizowało pierwsze w historii Drużynowe Mistrzostwa Tarnowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu; udział w nich wzięli uczniowie z piętnastu szkół; współorganizatorami byli Urząd Miasta Tarnowa, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tarnowski Szkolny Związek Sportowy,

Rok szkolny 2001/2002  

 • 1 września 2001 – początek działalności ZSO Nr 2, w skład którego wchodzą II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi,
 • wrzesień 2001 – udzielenie pochwały uczniowi klasy 3a – Bartoszowi Ciurusiowi i uczniom klasy 4a Sebastianowi Pasternakowi i Dariuszowi Wentrychowi oraz absolwentowi Maciejowi Gubernatowi za uratowanie życia tonącemu dziecku i powołanie Szkolnego Klubu Europejskiego pod nazwą „ 2-Euro”; objęcie opieką grobów zmarłych dyrektorów i nauczycieli II LO,
 • 6 października 2001 – obchody 100 - lecia szkoły,
 • 23 października 2001 – powołanie zespołu, przygotowującego projekt utworzenia liceum profilowanego,
 • 12 -14 listopada 2001 – wizyta klasy 2c - dwujęzycznej w szkole partnerskiej - V Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Jakuba Jasieńskiego we Wrocławiu,
 • 13 listopada 2001- konferencja dla opiekunów i przewodniczących samorządów szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa zorganizowana przez uczniów kl. 2a,
 • 6 – 7 grudnia 2001 – wizyta delegacji nauczycieli węgierskich z okręgu Balatonfueret, zwieńczona podpisaniem umowy o współpracy grup młodzieżowych,
 • 4 lutego 2002 – wybory Miss Szkoły pod hasłem Piękno, zdrowie, sport – narkotykom – nie,
 • 5 lutego 2002 – powołanie mgr Jarosława Stycha na stanowisko Lidera WDN-u,
 • marzec 2002 – nagroda finałowa dla Joanny Lasko w Małopolskim Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży Triada 2002,
 • 1 maja2002– prezentacja programu artystycznego, promującego idee integracji europejskiej pt. Na tropach Unii Europejskie w Amfiteatrze Letnim w ramach Dni Tarnowa,
 • 8 czerwca 2002 – udział młodzieży w Jarmarku Galicyjskim. 

Rok szkolny 2002/2003 

 • październik 2002 - pierwszy numer młodzieżowego pisma literacko-kulturalnego „etc”,
 • 17 lutego 2003 – udział delegacji SKE „2-Euro” w uroczystym podpisaniu deklaracji założycielskiej Porozumienia Samorządów i Organizacji Pozarządowych Tak w referendum w Krakowie,
 • 20 lutego 2003 – wieczorek europejski Na Olimpu szczycie i konkurs wiedzy o Grecji,
 • 19 marca 2003 – I edycja Międzyszkolnego Przeglądu Teatrzyków Anglojęzycznych,
 • 10 kwietnia 2003- udział młodzieży w warsztatach Działalność samorządu szkolnego w liceum w Nowym Sączu,
 • maj 2003 - przyznanie II LO tytułu EuroSzkoła- Tarnów 2003 w ramach projektu Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Bliższa Europa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa,
 • czerwiec 2003 - happening proeuropejski pod hasłem Puść nici, które wiążą cię z lądem. Płyń na spotkanie innych ludzi; Agencja Narodowa Programu Socrates Comenius w Warszawie zaakceptowała dwa projekty partnerskie: Rozwijanie przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków i Życie i praca w Europie,
 • lipiec 2003 – „przeprowadzka” do nowego budynku przy ulicy Mickiewicza 16. 

Rok szkolny 2003/2004 

 • 1 września 2003 – początek roku szkolnego w nowej siedzibie, poświecenie budynku,
 • wrzesień 2003– utworzenie klasy europejskiej z dodatkowym przedmiotem europeistyka,
 • listopad 2003 – wizyta partnerska w Londynie w ramach projektu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków,
 • grudzień 2003 – przystąpienie do programu edukacyjnego Moja szkoła w Unii Europejskiej organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
 • luty 2004 - wizyta partnerska w Gallipoli w ramach projektu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków,
 • 1 lutego 2004 – zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a ZSO Nr 2,
 • 26 marca 2004 - II edycja Międzyszkolnego Przeglądu Teatrzyków Anglojęzycznych,
 • 22 kwietnia 2004 – Międzyszkolny Konkurs Kresy Wschodnie – tradycja i współczesność zorganizowany przez Koło Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich,
 • czerwiec 2004 - wizyta partnerska w Koszycach w ramach projektu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków. 

Rok szkolny 2004/2005 

 • 5-11 września 2004 - warsztaty polsko – niemieckie w ramach programu Letnia Szkoła Turyngia – Małopolska, realizowanego przez II LO,
 • 19- 22 października 2004 – wizyta w II LO delegacji z Londynu, Gallipoli i Koszyc w ramach programu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków,
 • 24 października 2004 - wycieczka uczniów kl.1a, 2a, 3a do Warszawy- zwiedzanie ośrodka TVP na Woronicza,
 • 5 listopada 2004 – spektakl Na dworcu przygotowany przez młodzież II LO i grupę teatralną z Francji w ramach projektu Europa widziana oczami młodych aktorów wystawiony na deskach Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego,
 • 17 lutego 2005 – II miejsce formacji teatralnej z II LO w XI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku,
 • 21-lutego 2005 – druga wizyta partnerska w Londynie w ramach programu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków,
 • 2-6 kwietnia 2005 – wizyta partnerska szkół z Hiszpanii, Włoch i Rumunii w II LO w ramach projektu Życie i praca w Europie,
 • maj 2005– klasy maturalne po raz pierwszy piszą „Nową Maturę”,
 • czerwiec 2005 - druga wizyta partnerska w Gallipoli w ramach programu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków,
 • 17 sierpnia 2005 – powołanie mgr Jadwigi Kuczek i mgr Beaty Klimkiewicz – Świder na stanowiska wicedyrektorów ZSO Nr 2,
 • 20 sierpnia – 3 września 2005 – pobyt młodzieży II LO we Francji i udział w Festiwalu Teatrów Amatorskich w Blay w ramach projektu Europa widziana oczami młodych aktorów. 

Rok szkolny 2005/2006 

 • wrzesień 2005 – otwarcie klasy o profilu prawniczo- administracyjnym,
 • 27 września 2005 – wyjazd młodzieży do Bad Berka w Niemczech w ramach programu Letnia Szkoła Turyngia – Małopolska,
 • październik 2005 - druga wizyta partnerska w Koszycach w ramach programu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków,
 • 5 – 11 października 2005 – wizyta młodzieży II LO w Hiszpanii w ramach programu Życie i praca w Europie,
 • marzec 2006 - druga wizyta szkół partnerskich w Tarnowie w ramach programu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków,
 • 14 – 21 maja 2006 – wizyta młodzieży hiszpańskiej w Tarnowie w ramach programu Życie i praca w Europie,
 • czerwiec 2006 - trzecia wizyta partnerska w Gallipoli w ramach programu Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków. 

Rok szkolny 2006/2007 

 • 2 listopada 2006 – spotkanie młodzieży II LO z rówieśnikami z Izraela w Zbylitowskiej Górze w ramach projektu Bliżej siebie,
 • listopad 2006 – włączenie się w akcję Przepustka do życia – zbiórka pieniędzy na szczepionki dla dzieci z Sierra Leone,
 • 31 maja – 7 czerwca 2007 – „zielona szkoła” w Grecji,
 • 19 czerwca 2007 - adopcja kwatery rabinów na cmentarzu żydowskim w ramach projektu Ślady przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki w czasie obchodów Dni Pamięci Żydów Galicyjskich ,
 • 22 czerwca 2007 – rozstrzygnięcie I Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez klasę 1a, uroczyste wręczenie nagród. 

Rok szkolny 2007/2008 

 • wrzesień 2007 – przystąpienie do projektu Mam haka na raka, – założenie Koła Psychologicznego, działającego przy II LO,
 • 9-15 października 2007 – szkolna wycieczka do Anglii,
 • 5 listopada 2007 – warsztaty z udziałem młodzieży z Izraela w ramach projektu Bliżej siebie,
 • 14 listopada 2007 – konferencja podsumowująca projekt Kraina Przedsiębiorczości w Oxfordzie z udziałem przedstawicieli II LO,
 • 12-16 listopada 2007 podsumowanie projektu Patron mojej szkoły patriotą – portret życiem pisany, wystawa biograficzna o patronach tarnowskich szkół,
 • 16 stycznia 2008 – przystąpienie do programu profilaktycznego Złącze,
 • luty 2008 – I Międzyszkolny Turniej Mitologiczny Po nici Ariadny do stajni Augiasza,
 • 19 czerwca 2008 - obchody Dni Pamięci Żydów Galicyjskich połączone z podsumowaniem projektu Wspomnienia ocalone z ognia; - wyjazd do Niemiec w ramach projektu Wspólne drogi młodzieży polsko – niemieckiej; - wręczenie po raz pierwszy w historii szkoły medalu E pluribus unus (z łac. Jeden z wielu). 

Rok szkolny 2008/2009 

 • wrzesień 2008 – wyjazd Agnieszki Madury laureatki konkursu Europejskie Forum Ziemi Tarnowskiej – do Brukseli,
 • 23 września 2008 – uroczysty finał kampanii profilaktycznej Złącze z udziałem władz lokalnych z panią wice prezydent Dorotą Skrzyniarz na czele,
 • 3 października 2008 – III miejsce dla drużyny II LO w składzie: Piotr Ogar, Jakub Bryndal, Maciej Borkowski w Grze miejskiej dla młodzieży BLIŻEJ NGO’ s, organizowanej w czasie III Małopolskich Targów Organizacji Pozarządowych w Krakowie,
 • 15 października 2008 - uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 25 rocznicę śmierci prałata księdza Władysława Dygoniewicza w kościele Księży Filipinów; pamiątkowa tablica została ufundowana przez wychowanki Gimnazjum im. Bł. Kingi (obecnie II Liceum Ogólnokształcące),
 • 17 października 2008 – I piesza pielgrzymka klas pierwszych do Tuchowa,
 • 9 - 18 grudnia 2008 – w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej przeprowadzono konkurs wiedzy o prawach człowieka oraz przygotowano przedstawienie z okazji 50 – tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 • 13 Lutego 2009 - charytatywny koncert walentynkowy (klasa II c) – zbiórka pieniędzy na Dom Samotnej Matki w Tarnowie,
 • 6 marca 2009 – spotkanie społeczności szkolnej z eurodeputowaną Urszulą Gacek,
 • 27 marca 2009 - wystawienie sztuki Być albo nie być, czyli nowa komedia Hamlecie w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, przygotowanej przez klasę 2d, pod opieką mgr Beaty Klimkiewicz –Świder,
 • 20 marca 2009 – szkolny konkurs talentów Mam talent w ramach I dnia Wiosny,
 • 30 marca 2009 – Jednodniowe Spotkanie Młodzieży zorganizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Administration of Education, Culture and Sport The Municipality of Tel Aviv-Yafo,
 • 1-2 kwietnia 2009 – drużyna II LO Oobex w składzie Filip Ropicki i Patryk Walkowicz, zajęła II miejsce w Europe Banks In Action Challenge w Brukseli, natomiast Grzegorz Zegar i Kamil Bardo z klasy 3a, zajęli IV miejsce w ścisłym finale Europe Titan Challenge (8 najlepszych drużyn Europy), który również został rozegrany w Brukseli,
 • 22 kwietnia 2009 – I debata oxfordzka w ramach projektu Młodzi i odpowiedzialni,
 • kwiecień 2009 – założenie Bractwa Hetmana Jana Tarnowskiego; - włączenie się społeczności szkolnej w akcję poparcia inicjatywy, aby nowo wybudowane rondo u zbiegu ulic Mickiewicza i Starodąbrowskiej otrzymało nazwę Hetmana Jana Tarnowskiego,
 • 4 czerwca 2009 – II debata oxfordzka w ramach projektu Młodzi i odpowiedzialni,
 • 19 sierpnia 2009 – finał konkursu Hewlett – Packard Global Business Challenge w Brazylii – 5 miejsce drużyny II LO w składzie Mateusz Czekalski, Michał Papuga i Piotr Henczel. 

Rok szkolny 2009/2010 

 • 1 września 2009 – utworzenie klasy o profilu psychologicznym,
 • 25 września 2009 - II piesza pielgrzymka klas pierwszych do Tuchowa,
 • 30 października 2009 – II Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Hetmanie Janie Tarnowskim organizowany przez Bractwo Hetmana Jana Tarnowskiego,
 • 3 grudnia 2009 – I Popołudniowy Przegląd Działalności Artystycznej,
 • 3 marca 2010 - wizyta młodzieży z Izraela ze szkoły Kugel w Holon koło Tel Avivu w ramach projektu Bliżej siebie,
 • 18 marca 2010 - konferencja Tarnów – dziedzictwo rodu Tarnowskich, organizowana pod auspicjami starosty tarnowskiego Mieczysława Krasa oraz przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Żądło połączona z wręczeniem nagrody laureatce i miejsca Kindze Mateli w międzypowiatowym konkursie Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu,
 • 12 kwietnia 2010 – udział w uroczystościach związanych z upamiętaniem ofiar Katastrofy Smoleńskiej, przemarsz ulicami miasta, udział w sesji Rady Miasta,
 • 14-15 kwietnia 2010 – drużyna MoneyTalks w składzie Mateusz Czekalski i Paweł Pikul wygrała konkurs Europe Banks in Action Challenge 2010 rozgrywany w Brukseli,
 • 21 kwietnia 2010- i Psychologiczny Konkurs Powiatowy pt. Asertywność – szanuję siebie, szanuję innych pod honorowym patronatem Kuratora Małopolskiego,
 • czerwiec 2010 - drużyna Roots w składzie: Piotr Świnionoga, Adrian Konarczak zajęła 5 miejsce w finale międzynarodowego konkursu 2010 Global JA Titan Challenge,
 • 17 czerwca 2010 – udział w projekcie Tarnów – Miasto Wielkich, występ artystyczny młodzieży pod pomnikiem Romana Brandstaettera przy ulicy Wałowej,
 • 22 czerwca 2010 – korowód hetmański ulicami Tarnowa zorganizowany przez Bractwo Hetmana Jana Tarnowskiego.

Rok szkolny 2010/2011  

WRZESIEŃ 2010

 • Rozpoczęcie działalności klasy IB DP.
 • Początek działalności Koła Strzeleckiego w II LO.Opiekun pan mgr Marek Roś.
 • Uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Koordynatorka pani mgr Anna Zygucka we współpracy z panią mgr Małgorzatą Klich i panią mgr Paulą Pilarską.
 • Przeprowadzenie Eko – Gry w Parku Strzeleckim w ramach podsumowania projektu ekologicznego Młodzi i Odpowiedzialni. Koordynatorka projektu pani mgr Anna Lipińska.

PAŹDZIERNIK 2010

 • Powołanie Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Honorowego w związku z jubileuszem: 110 – lecia II LO i 10 - lecia Gimnazjum Dwujęzycznego.

LISTOPAD 2010

 • Zorganizowanie I Wieczornego Spotkania z Janem Tarnowskim. Organizatorki pani mgr Barbara Poręba i pani mgr Anna Lipińska.

GRUDZIEŃ 2010

 • Powstanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie z inicjatywy pani mgr Marty Rodo.

STYCZEŃ 2011

 • Konferencja poświęcona chorobom nowotworowym płuc, zorganizowana przez młodzież zaangażowaną w realizację projektu Mam haka na raka pod opieką pani mgr Ewy Okas.
 • II Popołudniowy Przegląd Działalności Artystycznej zorganizowany przez panią mgr Beatę Klimkiewicz - Świder.

MARZEC 2011

 • Wizyta akredytacyjna w związku z Maturą Międzynarodową.
 • Wizyta młodzieży z klas biologiczno – chemicznych na Oddziale Radiologii w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie zorganizowana przez panią mgr Ewę Okas.
 • Przyznanie tytułu Szkoła Odkrywania Talentów.
 • Druga wizyta młodzieży z Izraela ze szkoły Kugel w Holon koło Tel Avivu w ramach projektu Bliżej siebie. Koordynatorka pani mgr Anna Lipińska.

KWIECIEŃ 2011

 • Wizyta uczniów w ramach wolontariatu w Dziennym Domu Opieki w związku ze świętami Wielkanocnymi. Opiekunka pani mgr Katarzyna Zych.
 • Finał VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze Angielskiej. Organizatorki: pani mgr Mirosława Bielecka i pani mgr Anna Kumor - Wrona.
 • Zdobycie III miejsca szkolnej drużyny w rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

MAJ 2011

 • Zorganizowanie II edycji szkolnej akcji Książka dla mojej biblioteki. Organizatorka pani mgr Katarzyna Gołąb.
 • Uzyskanie Akredytacji International Baccalaureate Organization (Matura Międzynarodowa).
 • Udział uczniów w uroczystych obchodach 450 rocznicy śmierci Hetmana Jana Tarnowskiego na tarnowskim Rynku.

CZERWIEC 2011

 • Nakręcenie „Lipdub-a”. Organizatorka pani mgr Paula Pilarska.
 • Przeprowadzenie II Powiatowego Konkursu Psychologicznego. Organizatorka pani mgr Paula Pilarska.

SIERPIEŃ 2011

 • Wyjazd młodzieży na Ukrainę i udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej 480 rocznicy bitwy pod Obertynem.

Rok szkolny 2011/2012 

WRZESIEŃ 2011

 • Wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej Etcetera. Opiekunka pani mgr Anna Lipińska.

PAŹDZIERNIK 2011

 • Tydzień e- książki zorganizowany przez szkolną bibliotekę.
 • Przeprowadzenie III Turnieju Wiedzy o Hetmanie Janie Tarnowskim. Organizatorki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Barbara Poręba.
 • Realizacja projektu Aktywni Obywatele - Zmieniamy Europę we współpracy z Tarnowską Fundacją Kultury. Uczennica Kinga Bugajska zajęła IV miejsce w konkursie dotyczącym Traktatu Lizbońskiego. Opiekun pan mgr Jarosław Stych.

LISTOPAD 2011

 • Zorganizowanie cyklu spotkań uczniów z podróżnikami Tydzień w podróży. Koordynatorki: pani mgr Monika Kostecka i pani mgr Katarzyna Kawalec.
 • Początek akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy. Koordynatorka pani mgr Paula Pilarska.
 • Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu dotyczącego prezydencji Polski w Unii Europejskiej przygotowany przez Szkolny Klub Europejski. Opiekunowie pani mgr Ewa Gawron i pan mgr Jarosław Stych.
 • Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Psychologicznej. Opiekunka pani mgr Paula Pilarska.

GRUDZIEŃ 2011

 • Zorganizowanie II Wieczornych Spotkań z Hetmanem Janem Tarnowskim. Organizatorki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Barbara Poręba.

STYCZEŃ 2012

 • Zorganizowanie warsztatów Sztuka Pisania haiku przez panią mgr Klaudię Boruch.
 • Wprowadzenie programu profilaktycznego Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród młodzieży. Koordynatorka akcji pani mgr Marta Porębska.

LUTY 2012

 • I edycja Konkursu Piosenki Walentynkowej Love Song zorganizowanej przez panią mgr Natalię Plichtę, panią mgr Ewę Gawron.
 • Zorganizowanie Dnia Życzliwości połączonego ze zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy.
 • III Popołudniowy Przegląd Działalności Artystycznej zorganizowany przez panią mgr Beatę Klimkiewicz – Świder.

MARZEC 2012

 • Wizyta młodzieży z Izraela w ramach projektu Bliżej siebie. Koordynatorka projektu pani mgr Anna Lipińska.
 • Przeprowadzenie akcji Szkolnego klubu Wolontariuszy w ramach badania potencjalnych dawców szpiku kostnego. Opiekunka akcji pani mgr Katarzyna Zych.
 • Udział uczniów w Korowodzie Hetmańskim z okazji Słodkich Urodzin Miasta.
 • Uczennica Maria Pabian zajęła I miejsce w XIII Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Angielskiej.
 • II miejsce drużyny II LO w Licealiadzie Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt. Opiekunka pani mgr Iwona Mierzwa.

KWIECIEŃ 2012

 • Przeprowadzenie akcji na rzecz krwiodawstwa przez Szkolny Klub Wolontariuszy. Opiekunka pani mgr Katarzyna Zych.
 • Zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski akcji Segregujesz - Pomagasz - Fundujesz.
 • Drużyna Widuka w składzie: Zofia Dziurawiec, Mateusz Reczek, Michał Bąk zajęła I miejsce w finale XIX Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TYTAN 2012. Opiekun naukowy pan mgr Robert Zieliński.
 • Udział uczniów w Zawodach Strzeleckich O srebrne Muszkiety. Opiekun pan mgr Marek Roś.
 • Udział w Rejonowych Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. II LO zajęło 5 miejsce. Opiekun pan mgr Marek Roś.
 • Przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego Haiku zorganizowany przez szkolną bibliotekę.
 • Dzień Irlandii w II LO zorganizowany przez zespół języków obcych.
 • Finał IX Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze Angielskiej. Organizatorki: pani mgr Mirosława Bielecka i pani mgr Anna Kumor - Wrona.
 • Uczeń Marcin Gdowski został laureatem III stopnia Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii i geologii. Opiekunka naukową pani mgr Katarzyna Kawalec.

MAJ 2012

 • Przystąpienie szkoły do II edycji projektu Zakochani w Tarnowie. Uczniowie zaangażowani w projekt: Dominika Saładyga, Bartłomiej Ziaja, Karolina Machalska, Magdalena Jewuła, Magdalena Garstka, Konrad Kudłacz. Opiekunka pani mgr Anna Lipińska.

CZERWIEC 2012

 • IV Turniej Wiedzy o Hetmanie Janie Tarnowskim - gra uliczna na Starówce z udziałem drużyn z tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Barbara Poręba.
 • W Tarnowskim Teatrze odbyła się prezentacja autorskiego projektu SZLAK MIŁOSNYCH HISTORII TARNOWA.
 • Uroczyste podsumowanie II edycji projektu Zakochani w Tarnowie. Młodzież uczestnicząca w projekcie została uhonorowana dyplomami za udział w zajęciach, jakie odbywały się podczas ostatniej edycji projektu. Koordynatorka pani mgr Anna Lipińska.
 • Przeprowadzenie II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Psychologicznej. Organizatorka pani mgr Paula Pilarska.
 • Założenie Szkolnej Grupy Amnesty International. Opiekunka pani mgr Barbara Poręba.
 • Uroczyste pożegnanie przez Dyrektora Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO nauczycieli odchodzących na emeryturę: pani mgr Teresy Grzyb i pana mgr Andrzeja Paprockiego. 

Rok szkolny 2012/2013 

WRZESIEŃ 2012

 • Przystąpienie szkoły do I edycji projektu Tarnowska Liga Debatancka, który realizowany jest w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Opiekunki projektu pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Paula Pilarska.
 • Przystąpienie szkoły do programu Szkoła Promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Koordynator pani mgr Ewa Okas.
 • Realizacja programu Archipelag Skarbów. Koordynatorka pani mgr Anna Zygucka.
 • Szkolny konkurs „ Jesienne nastroje” – opiekunka pani mgr Dorota Wolak.

PAŹDZIERNIK 2012

 • Pokaz filmu „ Inni 1” oraz „ Inni 2” zrealizowanych przez uczniów II LO.
 • Zajęcie I miejsca w konkursie Zakochani w Tarnowie przez drużynę II LO pod kierunkiem pani mgr Anny Lipińskiej. Zwycięska drużyna w składzie: Dominika Saładyga, Bartłomiej Ziaja, Magdalena Jewuła, Kinga Bugajska, Katarzyna Witek, Magdalena Goc, Michał Krawczyk, Sebastian Bołoz.
 • Zorganizowanie dla klas pierwszych Wieczornicy czyli wieczornych spotkań z Hetmanem Janem Tarnowskim. Pojedynek o tytuł Strażnika Buławy Hetmańskiej. Organizatorki pani mgr Barbara Poręba i pani mgr Anna Lipińska.
 • Uruchomienie aplikacji do Kampanii Drugie Życie. Koordynatorka akcji pani mgr Katarzyna Zych.
 • Światowy Dzień Walki z Otyłością obchodzony w szkole pod hasłem Baton czy jabłko. Wybór należy do Ciebie. Koordynatorki działań: pani mgr Iwona Mierzwa, pani mgr Marta Porębska, pani mgr Barbara Wójcicka.

LISTOPAD 2012

 • Udział szkolnej reprezentacji w spotkaniu inauguracyjnym Kampanii Drugie Życie w Krakowie oraz przystąpienie do projektu. Opiekunka pani mgr Katarzyna Zych.
 • Przeprowadzenie z okazji Święta Niepodległości Wielkiego Testu z Historii Niepodległa.
 • Włączenie się uczniów w Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Organizatorki pani mgr Ewa Okas i pani mgr Anna Lipińska.

GRUDZIEŃ 2012

 • Udział szkolnej drużyny w Halowych Mistrzostwach Miasta Tarnowa. Uczniowie: Mariola Karaś, Edyta Adamczyk, Jakub Mordyl zdobyli złoty medal i tytuły Mistrzów Tarnowa. Opiekunka pani mgr Małgorzata Klich.
 • Przeprowadzenie akcji na rzecz transplantacji w ramach Kampanii Drugie Życie m.in. w Wojniczu. Koordynatorka projektu pani mgr Katarzyna Zych.
 • Udział młodzieży w I Tarnowskiej Gali Wolontariatu w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, gdzie uczennica Aleksandra Pelc uzyskała najwyższy tytuł i nagrodę dla Wolontariusza roku 2012.
 • Udział Szkolnej Grupy AI w XIII Maratonie Pisania Listów. Koordynatorka działań pani mgr Barbara Poręba.
 • Przystąpienie do projektu Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska. Opiekunka pani mgr Anna Lipińska.
 • Debata oksfordzka Szkolnego Klubu Europejskiego. Temat debaty: Polska jest znaczącym krajem Unii Europejskiej. Koordynator pan mgr Jarosław Stych.

LUTY 2013

 • Przeprowadzenie IV Popołudniowego Przeglądu Działalności Artystycznej. Opiekunka pani mgr Beata Klimkiewicz – Świder.
 • Szkolny konkurs Śnieżne rzeźby zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

MARZEC 2013

 • Konkurs SMART PM – Zarządzanie Projektami organizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. II miejsce zajęli: Karolina Niemczura, Łukasz Birówka i Karolina Roman. Opiekunka pani mgr Marta Rodo.
 • Zajęcie II miejsca przez drużynę II LO w Rejonowej Olimpiadzie Zdrowia i Wiedzy o PCK. Drużyna II LO zajęła II miejsce. Opiekun mgr Marek Roś.
 • Udział zespołu uczniowskiego w debacie poświęconej powstaniu styczniowemu. Debata została zorganizowana przez Starostwo i Muzeum Okręgowe Tarnowa.

KWIECIEŃ 2013

 • W ramach projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, II Liceum Ogólnokształcące wspólnie z MCDN Tarnów zorganizowało debatę w stylu oksfordzkim. W pojedynku na słowa zmierzyły się drużyny I LO i II LO. Teza brzmiała: Stosowanie środków dyscyplinujących wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Zwycięstwo odniosło II LO. Opiekunki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Anna Zygucka.
 • Finał X Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze Angielskiej. Organizatorki: pani mgr Mirosława Bielecka i pani mgr Anna Kumor - Wrona.
 • Przedstawienie dla podopiecznych Domu Opieki dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie.Organizatorka pani mgr Marzena Jarmuła.

MAJ 2013

 • Zorganizowanie finału Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Kultury Anglojęzycznej przez panią mgr Mirosławę Bielecką i panią mgr Annę Kumor - Wronę.
 • Zajęcie I miejsce w VI edycji Konkursu Bądź Wielki przez zespół w składzie: Ewelina Bajorek, Magdalena Mądrzyk, Kinga Kiwior, Aneta Łysik, Dagmara Głowacka. Opiekunka pani mgr Joanna Dubiel.
 • Zajęcie I miejsca przez ucznia Borysa Kucę w finale III Konkursu o Życie i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego. Opiekunka pani mgr Lilianna Pyzińska - Stych.
 • Zorganizowanie Konkursu Piosenki Kwiaty polskie w ramach Międzyszkolnego konkursu Życie i twórczość Juliana Tuwima zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa i Kuratora Oświaty z okazji 60 rocznicy śmierci poety. Koordynatorki: pani mgr Marzena Jarmuła i pani mgr Alina Starostka.
 • Zorganizowanie II Międzyszkolnego Konkursu Języka Rosyjskiego. Organizatorki pani mgr Halina Pasternak i pani mgr Małgorzata Bystrowska. II miejsce zajęła uczennica Urszula Plebanek.
 • Wielki Finał Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Teza debaty brzmiała - Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom. Drużyna z II LO pokonała w tym pojedynku zespół z XVI LO, tym samym stając się historycznym zwycięzcą pierwszej edycji Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Mówcy z naszej szkoły wystąpili w składzie: Borys Kuca, Gabriela Lis, Karolina Machalska, Remigiusz Pulit, Magdalena Jewuła; Doradcy: Bartłomiej Ziaja, Michał Bąk i Dominika Saładyga.
 • Zorganizowanie II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Psychologicznej. Koordynatorka pani mgr Paula Pilarska.

CZERWIEC 2013

 • Przeprowadzenie VI Powiatowego Konkursu Mitologicznego Po nici Ariadny do stajni Augiasza zorganizowanego przez panią mgr Lilianę Pyzińską - Stych i panią mgr Annę Lipińską.
 • W ramach działalności Szkolnego Klubu Europejskiego odbyła się szkolna debata. Teza brzmiała: Polska to kraj antysemitów. Organizator pan mgr Jarosław Stych.
 • Gala Finałowa Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy, ale przede wszystkim zwycięzcy pierwszej edycji, czyli przedstawiciele II LO.
 • Nawiązanie współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej i uczestnictwo grupy uczniów w zajęciach zorganizowanych przez ośrodek w Krakowie.
 • Zajęcie I miejsca przez uczennice: Annę Domańską, Katarzynę Sadło, Marię Pabian w Ogólnopolskim Konkursie Menedżerskim zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Opiekunka pani mgr Marta Rodo.
 • Zorganizowanie przez Szkolną Grupę AI Koncertu Nazywam się milion w ramach akcji walki z przemocą wobec kobiet. Organizatorka pani mgr Barbara Poręba.
 • Nawiązanie współpracy Szkolnego Koła Wolontariuszy z Azylem dla Zwierząt. Koordynatorka pani mgr Katarzyna Zych.
 • Uroczyste pożegnanie pani mgr Grażyny Nowak odchodzącej na emeryturę.

LIPIEC 2013

 • Otrzymanie akceptacji projektu COMENIUS - uczenie się przez całe życie, wielostronny projekt edukacyjny szkół. Temat: Dziedzictwo kulturowe w społeczeństwie pluralistycznym - tradycje religijne. Koordynatorka pani mgr Marta Rodo - II LO zostaje głównym koordynatorem projektu COMENIUS sześciu szkół partnerskich: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Turcja, Rumunia, Bułgaria. Autorami projektu: pani mgr Marta Rodo i ks. Wiesław Frączek COr.

Rok szkolny 2013/2014 

WRZESIEŃ 2013

 • Wyjazd uczniów nagrodzonych w Konkurs SMART PM do Europarlamentu w Brukseli. Opiekun pan mgr Robert Zieliński.
 • Przystąpienie Szkolnego Klubu Amnesty International do realizacji projektu Prawa człowieka: Teraz ! To jest w Twoich rękach.
 • Uroczystość 20 lecia istnienia Studium Menadżerskiego. II Liceum Ogólnokształcące jako jedyna Szkoła w Tarnowie od 1993 roku może poszczycić się współpracą z Akademią Ekonomiczną w Krakowie (od 2007 r. Uniwersytet Ekonomiczny). Funkcję koordynującą pełni pani mgr Marta Rodo, a opiekę merytoryczną sprawuje pan dr Piotr Buła - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Przystąpienie szkoły do realizacji projektu Programowanie na start we współpracy z Stowarzyszeniem Talent. Opiekun pan mgr Grzegorz Grabias.
 • Mistrzostwa Tarnowa w Lekkoatletyce: zawodnicy z II LO wywalczyli tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie. Opiekunowie nauczyciele zespołu wychowania fizycznego.
 • Organizacja Tygodnia Zakazanych Książek (Banned Books Week) przez szkolną bibliotekę. (pani mgr Klaudia Boruch i pani mgr Katarzyna Gołąb).
 • Konkurs „ Jesienne nastroje” – opiekunka pani mgr Dorota Wolak.

PAŹDZIERNIK 2013

 • Zorganizowanie konkursu na inscenizację wybranego utworu Juliana Tuwima w ramach Międzyszkolnego konkursu Życie i twórczość Juliana Tuwima pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa i Kuratora Oświaty z okazji 60 rocznicy śmierci poety. Koordynatorki: pani mgr Marzena Jarmuła i pani mgr Alina Starostka.
 • Praktyki nauczycielskie job- shodowing w Finlandii. Uczestniczyły w nich: pani mgr Dorota Wolak, pani mgr Paula Pilarska i pani mgr Maria Kowalska.
 • Uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w spotkaniu Comeniusa w Tarnowie przez wiceprezydenta miasta Tarnowa panią Krystynę Latałę i koordynatorkę projektu panią Martę Rodo.
 • Zorganizowanie Turnieju Wiedzy o Hetmanie Janie Tarnowskim – gra uliczna w Parku Strzeleckim. Organizatorki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Barbara Poręba.
 • Wizyta młodzieży z Izraela w ramach projektu Bliżej siebie. Koordynatorka pani mgr Anna Lipińska.
 • Wizyta szkół partnerskich z Portugalii, Włoch, Turcji, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Polski w Tarnowie. Koordynatorka pani mgr Marta Rodo.

LISTOPAD 2013

 • Zorganizowanie Wielkiego Testu z Historii Co Ty wiesz o Polsce? z okazji Święta Niepodległości. Organizatorka pani mgr Barbara Poręba.
 • Europejski Dzień Języków Obcych organizowany przez zespół języków obcych.
 • Zorganizowanie dla klas pierwszych Wieczornych Spotkań z Hetmanem. Organizatorki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Barbara Poręba.

GRUDZIEŃ 2013

 • Udział Szkolnej Grupy AI w XIV Maratonie Pisania Listów.
 • Przeprowadzenie I Szkolnego Konkursu ze Znajomości Alfabetu Języka Rosyjskiego. Organizatorki pani mgr Halina Pasternak i pani mgr Małgorzata Bystrowska.

STYCZEŃ 2014

 • Zorganizowanie V Popołudniowego Przeglądu Działalności Artystycznej. Opiekunka pani mgr Beata Klimkiewicz – Świder i pani mgr Anna Lipińska.
 • Przeprowadzenie kampanii dotyczącej ochrony słuchu Słuchaj ciszej, głośniej myśl. Koordynatorka pani mgr Anna Zygucka.
 • Przestąpienie II LO do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

LUTY 2014

 • Walentynki – taniec kotylionowy zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

MARZEC 2014

 • Zakończenie Kampanii Drugie Życie koordynowane przez panią mgr Katarzynę Zych.
 • Przystąpienie do projektu KONTRA-takt czyli wydarzenia muzycznego w Tarnowie promującego muzykę i młode talenty wokalne. Opiekunka pani mgr Anna Lipińska.
 • Udział uczniów w Konkursie SMART PM – Zarządzanie Projektami organizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. I miejsce zajęli: Mateusz Wytrwał, Michał Romańczuk, Natalia Pławecka. II miejsce: Aleksandra Pająk, Aleksander Stós i Aleksander Duraj. Opiekunka pani mgr Marta Rodo.
 • Wizyta partnerska projektu Comenius w Sardoal - Portugalia. Organizatorka pani mgr Marta Rodo.
 • I Dzień Wiosny. Organizatorka pani mgr Barbara Wójcicka.

KWIECIEŃ 2014

 • Zorganizowanie finału XI Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych połączony z obchodami Dnia Amerykańskiego. Organizatorki pani mgr Mirosława Bielecka i pani mgr Anna Kumor - Wrona.
 • Uczniowie II LO Aleksander Stós i Aleksander Duraj zdobyli I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Menedżerskim. Opiekunka pani mgr Monika Kostecka.
 • Uczeń Mateusz Wytrwał uzyskał tytuł finalisty z wyróżnieniem w finale XXI Olimpiady Informatycznej. Opiekun naukowy pan mgr Robert Zieliński.
 • II LO Mistrzem Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu. Skład drużyny: Michał Bąk, Gabriela Lis, Karolina Machalska, Borys Kuca. Opiekunka pani mgr Anna Lipińska.
 • Warsztaty kaligrafii japońskiej zorganizowane przez szkolną bibliotekę we współpracy z Muzeum Manggha.
 • Zespół Pan tu nie stał w składzie Natalia Kuk, Aleksandra Lorenz, Maciej Malisz, Daria Wołek, Aleksandra Krzemińska zdobył nagrodę specjalną w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej.
 • Udział uczniów w Koncercie Finałowym projektu KONTRA- takt w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie. Drużyna II LO zajęła II miejsce. Skład drużyny: Michał Krawczyk, Gabriela Barczyk, Ewelina Bajorek, Inga Piotrowska, Aleksandra Krzemińska, Magdalena Pulit, Katarzyna Pulit, Justyna Skop. Opiekunka pani mgr Anna Lipińska.
 • Zajęcie II miejsca przez drużynę w składzie: Paweł Wałęga, Joanna Domagała, Jakub Kobyłecki w Ogólnopolskim Konkursie Menedżerskim UEK Kraków. Opiekunka pani mgr Marta Rodo.
 • Zorganizowanie przez zespół historyków II Wielkiego Testu z Historii z okazji święta 3 Maja.
 • Mateusz Skrabacz uzyskał tytuł laureata I stopnia z matematyki, Michał Bąk i Marek Powroźnik uzyskali tytuł laureata 3 stopnia z matematyki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie O Diamentowy Indeks AGH. Opiekunki naukowe: pani mgr Dorota Michalik, pani mgr Jolanta Krakowska.
 • Dzień Amerykański. Organizatorka pani mgr Anna Kumor- Wrona.

MAJ 2014

 • Pierwsze egzaminy Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate. Najwyższy uzyskany wynik to 45 pkt czyli 100% punktów możliwych do zdobycia. Wynik ten uzyskał Borys Kuca.
 • Spotkanie partnerów projektu Comenius w Istambule - Turcja. Organizatorka pani mgr Marta Rodo.
 • Dzień Hetmana w II LO – sadzenie jabłoni hetmańskiej. Organizatorki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Barbara Poręba.

CZERWIEC 2014

 • Zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego Letnie haiku. Organizatorzy pani mgr Klaudia Boruch, pani mgr Katarzyna Gołąb i pan mgr Jerzy Olszewski.
 • Udział uczniów w XVI Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Francuskiej. W kategorii liceum III miejsce uzyskała Magdalena Pulit z zespołem - Aleksandra Lorenz (gitara) i Natalia Kuk (ukulele). Opiekunka pani mgr Ewa Gawron.
 • Debata o III miejsce Tarnowskiej Ligi Debatanckiej zakończona zwycięstwem drużyny II LO w składzie: Przemysław Lis, Inga Piotrowska, Dawid Borszowski, Tomasz Kisielka, Kinga Tadel, Borys Kuca, Anna Łątka, Gabriela Lis. Opiekunki: pani mgr Anna Lipińska, pani mgr Paula Pilarska.
 • Dwudniowa wycieczka do Warszawy uczniów nagrodzonych w konkursie SMART PM.
 • Zorganizowanie I Nocy Filmowej – przegląd filmów wybranych przez uczniów na drodze głosowania. Organizatorka pani mgr Monika Kostecka.

Rok szkolny 2014/2015 

WRZESIEŃ 2014

 • Udział szkoły w Małopolskiej Nocy Naukowców.

PAŹDZIERNIK 2014

 • Absolwent II LO Borys Kuca rozpoczął studia na uniwersytecie Yale.
 • Szkolny montaż słowno - muzyczny z okazji 70 rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego pt. Zakazane piosenki. Organizatorki: pani mgr Alina Starostka i pani mgr Marzena Jarmuła.
 • Kolejna wizyta partnerska w ramach projektu Comenius w Hiszpanii w Santiago de Composteli. Organizatorki pani mgr Marta Rodo pani mgr Anna Zygucka.
 • Zorganizowanie III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Psychologicznej. Organizatorka pani mgr Paula Pilarska.
 • Wizyta młodzieży z Izraela w ramach projektu Bliżej siebie. Koordynatorka projektu pani mgr Anna Lipińska.
 • Wizyta Minister Edukacji Narodowej pani Joanny Kluzik - Rostkowskiej.

LISTOPAD 2014

 • Nawiązanie współpracy w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z kołem naukowym BIT działającym przy AGH.
 • Zorganizowanie warsztatów szkolnych poświęconych kulturze japońskiej. Zajęcia poprowadziła pani Joanna Haba z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Organizatorki pani mgr Klaudia Boruch i pani mgr Katarzyna Gołąb.
 • Przeprowadzenie Wielkiego Testu z Historii Zakochani w Historii, organizatorka pani mgr Barbara Poręba.
 • Organizacja Kampani profilaktycznej Biała wstążka – sprzeciw wobec stosowaniu przemocy. Organizatorki pani mgr Anna Zygucka i pani mgr Aneta Kmiecik.
 • Europejski Dzień Języków Obcych organizowany przez zespół języków obcych.
 • Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego konkursu Jesienne haiku (pani mgr Klaudia Boruch, pani mgr Katarzyna Gołąb i pan mgr Jerzy Olszewski).
 • Kolejna edycja Spotkań z podróżnikami. Organizatorki pani mgr Katarzyna Kawalec i pani mgr Monika Kostecka.

GRUDZIEŃ 2014

 • Zorganizowanie I edycji Międzyszkolnego Wielkiego Testu z Historii Zakochani w Historii. Organizatorka pani mgr Barbara Poręba.

STYCZEŃ 2015

 • Turniej karnawałowy organizowany przez Samorząd Uczniowski.
 • Konkurs Święta czas miłości.

LUTY 2015

 • Projekt AIESEC Speak with World, w ramach którego odbyły się zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Tajwanu, Turcji, Indonezji. Organizatorka pani mgr Katarzyna Zych.
 • Przeprowadzenie akcji Cała Polska czyta dzieciom – spotkanie z udziałem uczniów II LO w przedszkolu nr 26 pod opieką pani mgr Katarzyny Gołąb.
 • VI Popołudniowy Przegląd Działalności Artystycznej zorganizowany przez panią mgr Beatę Klimkiewicz - Świder i panią mgr Annę Lipińską.
 • Zbiórka maskotek dla dzieci albinosów z Tanzanii organizowana przez Szkolne Koło Wolontariuszy i panią mgr Katarzynę Zych.
 • Uczeń Maciej Kotecki został laureatem Tarnowskiego Turnieju Matematycznego. Opiekunka naukowa pani mgr Jolanta Krakowska.
 • Dzień Życzliwości - dzień rozdawania miłych słów akcja zorganizowana przez panią mgr Annę Zygucką i panią mgr Anetę Kmiecik.

MARZEC 2015

 • Wyjście uczniów na spektakl Petit Pierre grupy teatralnej z Awinionu La Sauce aux Clowns zorganizowane przez panią mgr Ewę Gawron i panią mgr Dorotę Galę - Niemczyk.
 • Udział uczniów w akcji Ogólnopolskie Wybory Książek. Koordynatorzy: pani mgr Katarzyna Gołąb i pan mgr Łukasz Dudek.
 • Szkolny Kiermasz Świąteczny. Fundusze przeznaczone na zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem szkoły zorganizowany przez panią mgr Annę Zygucką.
 • VIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny Od nici Ariadny do stajni Augiasza. Organizatorki pani mgr Anna Lipińska i pani mgr Liliana Pyzińska - Stych.
 • Główna nagroda dla zespołu muzycznego Pan tu nie stał w XXXI Przeglądzie Talentów Muzycznych.
 • Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Teatru w II LO. Spektakl Życie jest teatrem. Organizatorka pani mgr Beata Klimkiewicz - Świder.
 • Wizyta partnerska projektu Comenius w San Giovanni Rotondo - Włochy. Organizatorka pani mgr Marta Rodo.

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021