II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Wybierz II LO

Warto uczyć się w II Liceum Ogólnokształcącym ponieważ:

 • Prowadzimy klasę z Programem Matury Międzynarodowej poprzedzoną realizacją Programu MYP. Jesteśmy jedyną w Tarnowie oraz Małopolsce akredytowaną szkołą dla obu programów IB oferującą nieodpłatną naukę w oddziale międzynarodowym.
 • W klasie dwujęzycznej oferujemy innowacyjne nauczanie wybranych przedmiotów oparte na kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności językowych. Jako jedyni w Tarnowie proponujemy naukę języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Dodatkowym atutem tego oddziału jest psychologia jako przedmiot dodatkowy i patronat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W klasie matematyczno –informatycznej uczniowie mają możliwość doskonalić język angielski techniczny , co umożliwia bardzo dobre przygotowanie do studiów na kierunkach technicznych i informatycznych.
 • W rankingu Perspektyw posiadamy tytuł „Srebrna szkoła”
 • Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach tutaj
 • Współpracujemy z Instytutem Psychologii oraz Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego , Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Akademią Tarnowską w Tarnowie . Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym uczniowie mają możliwość ukończenia Studium Menadżerskiego .
 • Odnosimy sukcesy w projekcie Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.
 • Organizujemy wycieczki krajowe, zagraniczne, wyjazdy na narty.
 • Organizujemy cykl „Spotkania z nauką” dla uczniów szkół podstawowych.
 • Jesteśmy pomysłodawcami wielu szkolnych i powiatowych konkursów np .Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Po nici Ariadny do stajni Augiasza”, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej, Międzyszkolny Konkurs Idiomów i Przysłów Angielskich, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.
 • Zapewniamy opiekę specjalistów: pedagoga ,psychologa i pedagoga specjalnego.
 • Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie pasji literackich , artystycznych i sportowych
  • szkolny chór
  • kółko teatralne
  • kółko informatyczne
  • szkolny Klub Debatancki
  • kółko brydżowe
  • Spółdzielnię Uczniowską „Hetmanka”
  • dla pasjonatów historii organizujemy „Noc z historią”
  • kółko redagujące szkolną gazetkę Nomen Omen
  • Szkolne Koło Wolontariuszy „Rusz duszą”
  • zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego
  • nowoczesną, dobrze wyposażoną bibliotekę ,połączoną ze strefą relaksu
  • zajęcia sportowe dla zainteresowanych

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły  19 kwietnia 2024 r.

Przyjdź……. Zobacz……. Zostań