II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Terminarz sprawdzianu kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych na rok szkolny 2024/25 - terminarz

Do klasy 1 f i oddziału międzynarodowego IB MYP1c obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych:
I termin (główny)

  • 1f - 4 czerwca 2024 godz.8.00
  • 1c - 5 czerwca 2024 godz.8.00

II termin - dla kandydatów , którzy z przyczyn niezależnych od nich (udokumentowanych) , nie mogą przystąpić do sprawdzianu w I terminie

  • 1f - 11 czerwca 2024 godz. 8.00
  • 1c - 12 czerwca 2024 godz. 8.00