II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

XVII Powiatowy Konkurs Mitologiczny

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych!

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie oraz nauczycielki języka polskiego Anna Lipińska i Lilianna Pyzińska - Stych zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego do wzięcia udziału w siedemnastej edycji Powiatowego Konkurs Mitologicznego “Po nici Ariadny do stajni Augiasza”.
Patronat nad konkursem objęli:

  • Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie.

Nasz sponsor: Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie.

Konkurs kierujemy do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas pierwszych, drugich i trzecich szkół ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu oraz popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o łacińskich korzeniach współczesnej polskiej i europejskiej kultury.

W pierwszym etapie konkursu młodzież pracująca w parach ma za zadanie rozwiązać test dotyczący wskazanych lektur (m. in mitologii greckiej i rzymskiej, utworów z literatury starożytnej a także wybranego dzieła z polskiej literatury współczesnej wykorzystującego motywy antyczne). Uczniowie zakwalifikowani do drugiego etapu odpowiadają na pytania dotyczące między innymi motywów mitologicznych w malarstwie, sprawdzana jest znajomość związków frazeologicznych pochodzenia mitologicznego oraz sentencji łacińskich. Ostatnią część zawodów stanowi wystawienie dramy inspirowanej mitologią.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania
Harmonogram konkursu


Termin zgłoszeń do konkursu: 27.05.2024