II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Szkolny zestaw programów i podręczników

Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ab ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty :
a)    Rada pedagogiczna pozytywnie opiniuje szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024
b)    Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , dopuszcza do użytku przedstawiony przez zespoły nauczycieli programy nauczania.

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej 4 lipca 2023 r.

UWAGA!

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych – ustalenia zostaną podane we wrześniu.