II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Terminy sprawdzianu kompetencji językowych

Do klasy 1 f i oddziału międzynarodowego z programem IB MYP /IB DP -1c   obowiązuje  sprawdzian kompetencji językowych:

I termin (główny)

  • 1 f    -    31 maja 2022           (wtorek )   godz.10.00
  • 1 c   -   1  czerwca 2022      ( środa)       godz.10.00

II termin -  dla kandydatów , którzy z przyczyn niezależnych od nich (udokumentowanych) , nie mogą przystąpić do sprawdzianu w I terminie

  • 1f  -    6 czerwca 2022       (poniedziałek)   godz. 10.00
  • 1c -    7 czerwca 2022       (wtorek)               godz. 10.00